LAUWERSLAND ONLINE - Struinen op de eeuwenoude noordelijke Humsterdijk met Het Groninger Landschap

Struinen op de eeuwen­oude noor­de­lijke Humster­dijk met Het Groninger Landschap

Op zondag 10 juni om 13:30 uur orga­ni­seert Het Groninger Land­schap samen met Natuur­boer­derij Lammer­buren een excursie over de oude Reit­diep­dijk langs de Olde­hoof­ster polder.

We maken een prach­tige wande­ling van onge­veer 7 kilo­meter over een nieuw parcours in een wijds gelegen Groninger polder­ge­bied: de Olde­hoof­ster polder. Deze polder maakte deel uit van de stroom­bed­ding van het Reit­diep (de Hunze).

U wordt ontvangen bij Natuur­boer­derij Lammer­buren, alwaar een presen­tatie wordt gegeven over het ontstaan van het land­schap. De route gaat over oude dijken langs de Campen, een gebied dat vroeger bij Zuur­dijk hoorde. Op de Campen bevinden zich drie grote boer­de­rijen en op deze plek werd in 1624 het Reit­diep recht­ge­trokken. Vanaf de dijk heeft u een fantas­tisch uitzicht op de lande­rijen aan het huidige Reit­diep. In Olde­hove bezoeken we de Liud­ger­kerk, waar de graf­kelder van gravin Marga­retha von Cobentzel (schoon­dochter van Johan Willem Ripperda) te bezich­tigen is. We lopen terug over de weg langs de restanten van de Kenwerder-, Aalsumer- en Jelamer wierden.

De oude dijken kunnen modderig zijn, neem daarom laarzen of stevige water­dichte wandel­schoenen mee. De excursie is geschikt voor volwas­senen en kinderen vanaf 12 jaar. Honden zijn niet welkom.


Natuur­boer­derij Lammerburen
Elec­traweg 4
9883 TB Oldehove

Datum: zondag 10 juni 2018
Tijd: 13:30 – 16:30 uur

Kosten: € 5,00 voor Bescher­mers van Het Groninger Land­schap (€ 7,00 voor niet-Bescher­mers) inclu­sief koffie/thee met koek/cake
Aanmelden: via www.groningerlandschap.nl


LAUWERSLAND ONLINE - Struinen op de eeuwenoude noordelijke Humsterdijk met Het Groninger Landschap


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


© Het Groninger Landschap