Teams gezocht voor zesde Jumbo Draken­boot­fes­tival Kollum

Nog een kleine drie maanden en dan is het weer zo ver… Op zaterdag 9 juni vindt voor de zesde keer in Fryslân de Open Friese kampi­oen­schappen Draken­boot­race plaats in Kollum. 

De commissie is weer op zoek naar spor­tieve teams die gaan proberen de titel Fries Kampioen op hun naam te schrijven. Er kunnen maxi­maal 30 teams meedoen aan de Open Friese kampioenschappen.

Een team wordt gevormd door 16 pedde­laars en 1 trom­me­laar, maar het is handig om ook enkele reser­ve­ped­de­laars te hebben. Let wel: elk team moet bestaan uit mini­maal 5 vrouwen. Elk team krijgt een draken­boot en een door de orga­ni­satie aange­wezen ervaren stuurman toege­wezen. De mini­mum­leef­tijd om aan de race te kunnen deel­nemen is 16 jaar en je moet uiter­aard kunnen zwemmen. De inschrijf­kosten bedragen 125 euro per team.

Deel­name

Ook deel­nemen? De inschrij­ving is geopend dus geef je zo snel moge­lijk op via www.drakenbootfestivalkollum.nl maar wacht niet tot het te laat is want wie het eerst komt, het eerst maalt…

Oldti­mer­show

Tevens vindt op zaterdag 9 juni in Kollum - nabij het festi­val­ter­rein - een Oldti­mer­show plaats. Hebt u een fraaie oldtimer in de schuur staan, zoals een auto, vracht­wagen, trekker, motor, brom­fiets, solex of een ander voer­tuig? Kom dan deze dag van 13:00 tot 17:30 uur met uw klas­sieker naar Kollum. U krijgt dan een mooie plek op of nabij het festi­val­ter­rein waar u uw trots tentoon stelt. Ook oude ambachten zijn welkom!

Deel­name aan de Oldti­mer­show is geheel gratis en op eigen risico. Deel­name van oldti­mer­ver­e­ni­gingen wordt bijzonder op prijs gesteld. Opgeven kan via info@drakenbootfestivalkollum.nl. Geef uw naam, adres­ge­ge­vens, tele­foon­nummer, soort voer­tuig en het beno­digde vier­kante meters door.

Open Friese Kampi­oen­schappen Drakenbootrace

De Open Friese Kampi­oen­schappen Draken­boot­race 2018 wordt geor­ga­ni­seerd door Het Plaat­se­lijk Belang Kollum, Acti­vi­teiten Plat­form Kollum en de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging HIM. Hoofd­sponsor is Jumbo Kollum (Harm de Hoop).