Televisiekok Reitse Spanninga inspireert De Alde Feanen

donderdag 25 oktober 2018

Tele­vi­siekok Reitse Span­ninga inspi­reert De Alde Feanen

Op maan­dag­avond 12 november komen toeris­ti­sche onder­ne­mers en belang­stel­lenden uit Nati­o­naal Park De Alde Feanen samen voor een inspi­ra­tie­le­zing van tele­vi­siekok Reitse Span­ninga. Daar­naast is er volop moge­lijk­heid om te netwerken. 

De lezing van Span­ninga gaat over opti­maal gast­heer­schap. "Foar 'lekker ite' is mear nedich dan allin­nich lekker ite." Hiermee bedoelt de enter­tainer dat een goed product alleen onvol­doende is. "It giet om goed gasthearskip. As it iten fantastysk is, mar de ober is chagrijnig, dan kriget de totaal­be­lib­bing in ûnfol­dwaande." Span­ninga vertelt in een razend­snelle lezing alle ins en outs van goed gastheerschap!

Na de lezing is er tijd om actuele kennis van het gebied op te doen. Zo is er een work­shop van Merk Fryslân, IVN, Fête de la Nature en anderen. Daar­naast is er een infor­ma­tie­markt waar onder­ne­mers en belang­stel­lenden in gesprek kunnen met partijen zoals Ynbu­si­ness, Regio­Mar­ke­ting Toerisme Noord­oost Fries­land en bijvoor­beeld het Dage­lijks Bestuur van Nati­o­naal Park De Alde Feanen.

Na afloop is er gele­gen­heid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Foto: © Marcel van Kammen

De Skip­pers­seal

Op 'é Wâl 4
9216 WP Oudega

Datum: maandag 12 november 2018

Iedereen is welkom en de entree is gratis. Aanmelden is verplicht en kan door een mailtje te sturen naar dealdefeanen@gmail.com.