Tentoonstelling "Korpsen ien Ollerom" in de Schatkoamer in Ulrum

zondag 14 oktober 2018

Tentoon­stel­ling "Korpsen ien Ollerom" in de Schat­koamer in Ulrum

De Schat­koamer in Ulrum presen­teert een over­zich­te­lijke tentoon­stel­ling over de drie muziek­korpsen die het dorp ooit rijk was.

Prach­tige foto’s, film­op­names, kleding, kran­ten­ar­ti­kelen, veel muziek natuur­lijk en zowel oude als nieuwe muziek­in­stru­menten kunnen worden bekeken en beluis­terd van:

■ Chris­te­lijke Muziek­ver­e­ni­ging Oranje Nassau (opge­richt ca. 1900)
■ Gere­for­meerde Brass­band Hendrik de Cock (opge­richt in 1950)
■ Tamboer­korps / Muziek­korps / Show­band D.O.S. (opge­richt in 1950)

Helaas bestaan geen van de drie korpsen meer. Oranje Nassau heeft bestaan tot ca. 1960. Brass­band Hendrik de Cock stopte in 2006 en als laatste hield show­band D.O.S. er in 2016 mee op. Het terug­lo­pende leden­aantal was voor­na­me­lijk de reden.

De drie korpsen hebben samen voor een prachtig stuk Ulrumer muziek­ge­schie­denis gezorgd. Menig Olle­rommer is lid geweest en liep muziek te spelen of als "vlag­gen­meisje" door de straten.

Bij diverse optochten / wedstrijden / parades / fees­te­lijk­heden en andere bijzon­dere momenten in de dorpen van de gemeente De Marne, maar ook ver daar­buiten, was altijd wel één van de korpsen aanwezig. De laatste jaren was vooral show­band D.O.S. nog zeer actief en haalde in 2013 zelfs het hoogst haal­bare: het WK kampi­oen­schap. Ook werd het korps vaak gevraagd voor een optreden tijdens Koning(inne)(s)dag en Sinterklaasintochten.

De tentoon­stel­ling is gere­a­li­seerd met heel veel hulp van oud-leden van de korpsen. Zij hopen om vele oud-collega’s, familie en geïn­te­res­seerden te mogen begroeten om samen door deze muzi­kale historie te wandelen en herin­ne­ringen op te halen.

Schat­koamer Ollerom

Haarweg 1
9971 BN Ulrum

Datum: 20 en 27 oktober |  3, 10 en 17 november 2018
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur

Entree: € 1,00 per persoon

Groepen tot 25 personen kunnen op afspraak ook op een andere dag in de Schat­koamer Ollerom terecht!