LAUWERSLAND ONLINE - THE COOL QUEST NAAR ADMIRALITEITSDAGEN 2018

The Cool Quest naar Admi­ra­li­teits­dagen 2018

The Cool Quest treedt vrijdag 7 september op tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen in Dokkum. Deze dyna­mi­sche hiphop-band met funk-, elek­tro­ni­sche- en pop-invloeden heeft zelfs deels Sneker roots. Van oorsprong een groep jonge enthou­si­aste muzi­kanten die elkaar ontmoetten tijdens een jamsessie, is The Cool Quest uitge­groeid tot een ener­gieke festi­val­band die door heel Europa tourt. De fanbase is groot in onder andere Neder­land, België, Duits­land, Oosten­rijk en Spanje.

In het jaar 2014 verscheen hun debuut­album "Funkin’ Badass". Hun eerste hit "Shine" zorgde voor een door­braak bij lande­lijke radio- en tv-stations. Tevens werd de band dat jaar uitge­roepen tot Radio 6 Soul & Jazz Talent. In 2015 volgde de titel 3FM Serious Talent. De daar­op­vol­gende EP "Pulsar" heeft de toon gezet en op 23 maart jongst­leden is hun nieuwe album "Vivid" gereleased.

Houd deze jongens en jonge­dame in de gaten want ze hebben heel wat in hun funky mars. De orga­ni­satie is meer dan tevreden dat zij deze Neder­landse band vast heeft kunnen leggen voor een spet­te­rend optreden tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen, want live is de band op haar best!

Admi­ra­li­teits­dagen

Van 6 tot en met 9 september kun je genieten van de Admi­ra­li­teits­dagen. Het leukste muzi­kale en mari­tieme festival van het noorden! Dit jaar alweer voor de 8e keer op rij. De complete binnen­stad van Dokkum is dan 4 dagen lang het decor van bijzon­dere open­lucht­con­certen en acti­vi­teiten. Gratis toegan­ke­lijk, voor jong en oud.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto: © The Cool Quest