LAUWERSLAND ONLINE - THEMAPAGINA OP WEG NAAR HET HOGELAND IN DE OMMELANDER COURANT

Thema­pa­gina "Op weg naar Het Hoge­land" in de Omme­lander Courant

Onder de titel "Op weg naar Het Hoge­land" publi­ceren de BMWE-gemeenten een serie themapagina's in de Omme­lander Courant. Doel is inwo­ners te infor­meren over de vorming van gemeente Het Hoge­land. Per 1 januari 2019 gaan Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond op in deze nieuwe gemeente.

De eerste "Op weg naar Het Hoge­land" verschijnt op donderdag 19 april. Op de thema­pa­gina staat nieuws over de dienst­ver­le­ning van de nieuwe gemeente en ook veel­ge­stelde vragen komen voorbij. Een vaste rubriek is een inter­view met inwo­ners die een initi­a­tief zijn gestart om het Hoge­land nog leef­baarder te maken. Voor de rubriek "Typisch het Hoge­land" vragen de gemeenten hun inwo­ners om een foto, gedicht, illu­stratie, een uitspraak of zelfs een recept, dat typisch is voor het Hogeland.

Een speciale column van Hoge­lan­ders Erik de Graaf en Otto van Kalk­hoven maakt de pagina compleet. Dit duo schrijft, naast hun weke­lijkse column met foto in de Omme­lander Courant, speciaal voor de thema­pa­gina een variant die de cultuur­his­torie van de vier gemeenten belicht.

De BMWE-gemeenten willen hun inwo­ners zo goed moge­lijk infor­meren over wat er speelt in de aanloop naar Het Hoge­land. Samen met de website www.bmwe-gemeenten.nl, de facebook­pa­gina BMWE2019 en het twit­ter­ac­count BMWE2019, zorgt deze thema­pa­gina ervoor dat inwo­ners op zowel digi­tale als niet-digi­tale manieren geïn­for­meerd worden.

De thema­pa­gina "Op weg naar Het Hoge­land" verschijnt eens in de vier à zes weken in de Omme­lander Courant en inwo­ners kunnen ervoor kiezen de digi­tale versie per mail te ontvangen door zich op te geven via www.bmwe-gemeenten.nl.