Lauwersland Online - Vierde vaarseizoen van de Reitdiepveer van start op 30 maart

Vierde vaar­sei­zoen van de Reit­diep­veer van start op 30 maart

Op vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag - om 10:00 uur begint de Reit­diep­veer aan haar vierde vaarseizoen. 

Afge­lopen weekend werd tijdens NLdoet de laatste hand gelegd aan het onder­houd van de boot- en walvoor­zie­ningen. De winter­stop is gebruikt om de bereik­baar­heid van de aanleg­plaatsen te verbe­teren en er zijn bankjes geplaatst op de wandel­route van het station van Zuid­horn naar het station van Winsum.

De Reit­diep­veer onder­houdt een dage­lijkse vaar­ver­bin­ding voor voet­gan­gers en fiet­sers tussen Aduar­der­zijl en Schap­hal­ster­zijl. De dienst­re­ge­ling is ten opzichte van vorig jaar nauwe­lijks veran­derd: op de hele uren vertrek vanuit Aduar­der­zijl en elk half uur vanuit Schaphalsterzijl.


Lauwersland Online - Vierde vaarseizoen van de Reitdiepveer van start op 30 maart


Infor­matie over de dienst­re­ge­ling voor mei en volgende maanden, en ook voor de wandel- en fiets­routes waarin de veer­dienst is opge­nomen, is te vinden op de website www.reitdiepveer.nl !