LAUWERSLAND ONLINE - Vissers vertellen hun verhaal tijdens de Dei fan de Fiskerij

Vissers vertellen hun verhaal tijdens de Dei fan de Fiskerij

In de regio Noord­oost-Fries­land zorgen veel stoere zeemannen voor voedsel uit de Waddenzee en daar moeten we trots op zijn. Dat stelt Sarah Verroen van Fish and Farm die tijdens de Dei fan de Fiskerij met de vissers in gesprek zal gaan.

Het valt Sarah Verroen op dat het belang van de visserij in Fries­land weinig belicht wordt. "Dat wordt wel beter, maar als je het verge­lijkt met de aandacht die er is voor de land­bouw, dan is de visse­rij­sector nog een onder­ge­schoven kindje. Dat terwijl de visserij ontzet­tend belang­rijk is voor de leef­baar­heid van kust­ge­meentes. Dat wordt weleens onder­schat.", stelt Verroen die als zelf­standig advi­seur voor verbin­ding zorgt tussen vissers en externe partijen, zoals over­heden en onderzoeksinstellingen.

Onzicht­bare sector

Vissers werken en leven vijf dagen per week achter de dijk, op zee. Ze gaan door weer en wind. "Als burgers zie je de vissers daar­door bijna niet en dat maakt de sector ten onrechte snel onzicht­baar. We mogen juist wel wat meer waar­de­ring voor de visserij hebben. Zij leveren een belang­rijke bijdrage aan de voed­sel­voor­zie­ning en lokale economie.", zegt Verroen. Daarom is ze ook zo blij met de orga­ni­satie van de Dei fan de Fiskerij. "De vissers krijgen deze dag een podium om te vertellen over hun bijzon­dere beroep. Ik weet nu al dat zij dat vol passie zullen doen."


LAUWERSLAND ONLINE - Vissers vertellen hun verhaal tijdens de Dei fan de Fiskerij


Dei fan de Fiskerij

De Dei fan de Fiskerij vindt plaats op zaterdag 30 juni van 12:00 tot 17:30 uur. De garna­len­ko­ningin zal om 12:00 uur de dag openen. Er is die middag van alles te doen rondom het Garna­len­fa­briekje in Moddergat. Zo kun je kotters bekijken tijdens het eerste deel van de middag, er zijn demon­stra­ties garna­len­pellen en visnetten breien en kinderen kunnen koken met lokale (wad)producten en er is een schminkster.

Verder is er een mode­show, muziek en een hore­cap­lein waar je het Wad kunt "proeven". Je kunt ook inspi­ratie opdoen voor het drogen van vis in een speciale droog­kast. Er worden 2 vissers­por­tretten onthuld, geschil­derd door Gerrit Breteler én de foto-expo­sitie van Remco de Vries is nog te bewonderen.

Alleen al vanwege de prach­tige locatie bij de zeedijk is het de moeite waard om te komen kijken. En natuur­lijk om onze stoere zeemannen te ontmoeten…


De Garna­le­fa­bryk
It Gernaat­fa­bryk 2-4
9142 VH Moddergat

Datum: zaterdag 30 juni 2018
Tijd: 12:00 - 17:30 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.garnalefabryk.nl !


Foto's: © De Garnalefabryk