woensdag 15 augustus 2018

Voluit vlaggen voor de Admiraliteitsdagen

Afge­lopen week heeft de Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) tradi­tie­ge­trouw de masten met vlaggen voor de Admi­ra­li­teits­dagen geplaatst. Dokkum en omstreken kleuren opnieuw volledig mari­tiem blauw als voor­aan­kon­di­ging en promotie van het alsmaar groter groei­ende event. Ook de verkoop van de Admi­ra­li­teits­vlaggen is hiermee van start gegaan, met een bijbe­ho­rende vlag­gen­actie. Zo maak je dit jaar kans op exclu­sieve VIP-kaarten en vele andere prijzen. De betrok­ken­heid van inwo­ners is groot. Er hangen nu alweer blauwe eyecat­chers aan de gevels en de eerste belang­stel­lenden voor een nieuwe vlag hebben zich gemeld. Een mooi bewijs dat dit nauti­sche evene­ment zorgt voor verbin­ding en saamhorigheid.

De Admi­ra­li­teits­da­gen­vlaggen zijn in drie verschil­lende formaten exclu­sief verkrijg­baar bij Hema en Van der Gang Heren­mode in Dokkum. En koop jij dit jaar een nieuwe vlag? Let dan goed op! De orga­ni­satie stelt samen met HEMA en DVC een aantal mooie prijzen beschik­baar, waar­onder 2 VIP-kaarten voor de zater­dag­avond. Is bij jouw vlag een gouden of mari­tiem blauw ticket toege­voegd? Dan heb je een mooie prijs gewonnen! Kijk voor meer infor­matie op www.dvc.nl !

Het jaar­lijks terug­ke­rende evene­ment is inmid­dels onlos­ma­ke­lijk verbonden met vlaggen, en ook de vlag­gen­masten bij de invals­wegen geven bezoe­kers een meer dan warm welkom. De plaat­sing van de vlag­gen­masten was dit jaar nog een uitda­gende klus. Geertje Hoekstra, manager bij DVC: "Door de droogte konden de masten niet met stan­daard gereed­schap worden geplaatst, daarmee waren de masten niet de grond in te krijgen. Daarom zijn extra mankracht en mate­rieel ingezet om de masten tijdig en netjes te plaatsen. Soms wel op alter­na­tieve plaatsen in verband met de veilig­heid, want de masten moeten stevig staan als de wind aanwak­kert, zoals de afge­lopen dagen."

De orga­ni­satie werkt toe naar een prachtig spec­ta­cu­lair evene­ment en de vlaggen zijn er klaar voor!

Foto: © Gebrand Nicolai | Tekst: © Tineke Admiraal

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland