LAUWERSLAND ONLINE - VOORJAARSCONCERT PRO MUSICA LEENS

Voor­jaars­con­cert Pro Musica Leens

Op zondag­middag 27 mei geeft chris­te­lijk Vrou­wen­koor Pro Musica uit Leens haar voor­jaars­con­cert in de Petrus­kerk in Leens.

Samen met een groot aantal project­zan­gers vormen de 17 vrouwen van Pro Musica onder leiding van John Schreurs deze keer een gemengd koor van bijna 60 mensen en samen zullen zij de "Deut­sche Messe" van Fransz Schu­bert ten gehore brengen. In februari zijn de repe­ti­ties vol enthou­si­asme gestart en naast het bekende werk van Schu­bert is ook het openings­koor van het "Gloria" van Antonio Vivaldi als toegift ingestudeerd.

De vrouwen van Pro Musica laten zich apart nog horen met stukken uit hun eigen reper­toire. Ook de muzi­kaal bege­lei­ders, Lies­beth Wilde­veld en Gerwin Hoekstra, zullen een eigen bijdrage leveren, respec­tie­ve­lijk op de piano en het prach­tige Hins­zorgel. Al met al wordt op zondag­middag 27 mei om 16:00 uur in de Petrus­kerk in Leens een zeer geva­ri­eerd voor­jaars­con­cert gegeven!

De toegangs­kaarten zijn vanaf 14 mei voor € 10,00 in de voor­ver­koop te verkrijgen bij Ambach­te­lijke Bakkerij Peters in Leens (contant betalen) of via de website www.promusicaleens.nl.


Petrus­kerk
Zr. A. Wester­hof­s­traat 8
9965 PJ Leens

Datum: zondag 27 mei 2018
Tijd: 16:00 uur

Kosten: € 12,50 (of € 10,00 in de voorverkoop)


LAUWERSLAND ONLINE - VOORJAARSCONCERT PRO MUSICA LEENS