Voorlopige verkiezingsuitslag gemeente Het Hogeland

donderdag 22 november 2018

Voor­lo­pige verkie­zings­uit­slag gemeente Het Hogeland

Op woensdag 21 november 2018 waren de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen voor de nieuwe gemeente Het Hoge­land. De voor­lo­pige uitslag is bekend. Het opkomst­per­cen­tage was 52,19%.

Voor­lo­pige uitslag gemeenteraadsverkiezingen:

Poli­tieke partij Stemmen Zetels
Gemeen­te­Be­langen Het Hogeland  4690  8
CDA  3677  6
Chris­ten­Unie  2922  4
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)  2851  4
GROENLINKS  1802  3
SP (Soci­a­lis­ti­sche Partij)  1555  2
VVD  1285  2
Demo­craten 66 (D66)  559  0
Hoge­land Lokaal Centraal  505  0

Foto: Verkie­zings­bord voor het gemeen­te­huis in Uithuizen | © Lauwers­land Online
Tekst: © BMWE-gemeenten