LAUWERSLAND ONLINE- VOORRONDE KNVB SCHOOLVOETBALTOERNOOI GEMEENTE ZUIDHORN OP WOENSDAGMIDDAG 18 APRIL

Voor­ronde KNVB School­voet­bal­toer­nooi gemeente Zuid­horn op woens­dag­middag 18 april

De orga­ni­satie van het KNVB School­voet­bal­toer­nooi, onder­steund door de Stich­ting Welzijn gemeente Zuid­horn (SWgZ) en VV Zuid­horn, orga­ni­seren op woens­dag­middag 18 april de offi­ciële voor­ronde van het KNVB school­voet­bal­toer­nooi in Zuidhorn. 

Dit is dé kans voor alle kinderen om met vriendjes en vrien­din­ne­tjes van school een gezel­lige dag op de voet­bal­velden door te brengen. Kinderen die geen lid zijn van de KNVB kunnen boven­dien op een onge­dwongen manier kennis­maken met voetbal.

Sinds de door­start in 2013 is het toer­nooi een groot succes te noemen. Leer­lingen uit de groepen 5 tot en met 8 van alle basis­scholen uit de gemeente Zuid­horn kunnen meedoen. Vorig jaar ontving de orga­ni­satie maar liefst 47(!) deel­ne­mende teams.

Cate­go­rieën

In de cate­gorie groep 7/8 spelen de jongens "11 tegen 11" op een groot veld en spelen de meiden "7 tegen 7" op een half veld. Net als bij voor­gaande edities is er een speciale cate­gorie "Jongens 7 tegen 7" zodat ook kleine scholen eenvou­diger kunnen deel­nemen. In de cate­gorie groep 5/6 spelen zowel de jongens als de meiden­teams "7 tegen 7" op een half veld. In alle gevallen is het moge­lijk om een jongens­team aan te vullen met meiden, echter is dit andersom niet toegestaan.

De orga­ni­satie, bestaande uit vaste krachten van VV Grijpskerk en VV Zuid­horn, wordt bege­leid door buurt­sport­coach van SWgZ. Naast een groot aantal vrij­wil­li­gers van de betrokken clubs, wordt er ook samen­ge­werkt met studenten van het Alfa college.

Vervol­grondes KNVB Schoolvoetbal

Omdat deze lokale voor­ronde deel uitmaakt van het lande­lijke kampi­oen­schap van de KNVB, kunnen de beste teams zich plaatsen voor de regi­o­fi­nale en moge­lijk de districts- en lande­lijke finale.

Meedoen

Wil jij met je school meedoen aan het school­voet­bal­toer­nooi? Neem contact op met je meester of juf. De school is in het bezit van het inschrijf­for­mu­lier, deze moet voor 20 maart 17:00 uur worden opge­stuurd naar schoolvoetbalzuidhorn@gmail.com.