LAUWERSLAND ONLINE - Wandeling door het Reitdiepgebied

Wande­ling door het Reitdiepgebied

Op zaterdag 28 juli orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een wande­ling door het Reit­diep­ge­bied met een bezoek aan de biolo­gi­sche boer­derij Onstaheerd.

De circa 8 kilo­meter lange wande­ling gaat door het normaal niet toegan­ke­lijke Reit­diep­ge­bied. Onderweg zien we veel land­schaps­ele­menten van histo­ri­sche bete­kenis: wierden, oude dijken en oude rivierlopen.


Start­lo­catie: Kerkje van Klein Wetsinge
Valgeweg 12
9773 TK Sauwerd

Datum: zaterdag 28 juli 2018
Tijd: 13:00 - 16:00 uur

Kosten: deel­name is gratis en aanmelden via www.groningerlandschap.nl is gewenst


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Andries de la Lande Cremer
© Het Groninger Landschap