Op zaterdag 21 juli organiseert Het Groninger Landschap een wandeling naar de eendenkooi Nieuw Onrust in de Westpolder bij Vierhuizen.

Wande­ling naar de eenden­kooi Nieuw Onrust in de Westpolder

Op zaterdag 21 juli orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een wande­ling naar de eenden­kooi Nieuw Onrust in de West­polder bij Vierhuizen.

De wande­ling start bij bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust in Pieter­buren en gidsen van Het Groninger Land­schap nemen u mee voor een kijkje bij de eenden­kooi. De huifkar van Het Groninger Land­schap brengt u terug naar Pieterburen.

Eenden­kooi Nieuw Onrust

Nieuw Onrust is één van de twee over­ge­bleven nog opera­ti­o­nele eenden­kooien in de provincie Groningen. Nieuw Onrust werd in 1898 aange­legd bij de gelijk­na­mige boer­derij in de West­polder, vlakbij zee.

Nieuw Onrust is rond 1899 gegraven in opdracht van vier akker­bou­wers en sinds 1979 eigendom van Het Groninger Land­schap. De kooi bestaat uit een kooibos, vier vang­pijpen en een gegraven plas in het midden. De locatie is perfect, zo vlak achter de wadden­dijk. Dit is een zoge­heten zeekooi, ideaal voor het vangen van in de herfst over­trek­kende eenden. Tijdens de trek houden eenden vaak de kust aan. Op het wad en de kwel­ders vinden ze voedsel waarna ze in de kooi neer­strijken voor rust en zoet water.


Bezoe­kers­cen­trum Waddenkust
Hoofd­straat 83
9968 AB Pieterburen

Datum: zaterdag 21 juli 2018
Tijd: 10:00 - 16:00 uur

Kosten: € 6,00 voor Bescher­mers van Het Groninger Land­schap (€ 10,00 voor niet-Bescher­mers) en aanmelden via www.groningerlandschap.nl is verplicht


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: Geert Job Sevink
© Het Groninger Landschap