LAUWERSLAND ONLINE - Wat leeft er in de sloot

Wat leeft er in de sloot?

Op zondag 29 juli orga­ni­seert Het Groninger Land­schap bij Buiten­plaats Reit­diep op Noor­der­hoog­e­brug de jeug­dex­cursie "Wat leeft er in de sloot?"

Heb je wel eens gehoord van de Tien­door­nige stekel­baars? Of weet jij hoe een water­schor­pioen of de larve van een libelle er uitziet? We gaan vissen in de sloot met een schepnet!


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reitdiep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: zondag 29 juli 2018
Tijd: 14:00 — 16:00 uur

Kosten: deel­name is gratis en aanmelden is niet nodig

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Landschap