LAUWERSLAND ONLINE - WAYLON TOEGEVOEGD AAN ARTIESTEN LINE-UP ADMIRALITEITSDAGEN

Waylon toege­voegd aan artiesten line-up Admiraliteitsdagen

Onze Neder­landse inzen­ding voor het Euro­visie Song­fes­tival is er ook bij in Dokkum tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen. Waylon, of Willem Bijkerk zoals de zanger in het dage­lijks leven heet, staat op zaterdag 8 september op het hoofd­po­dium van het Kleindiep.

Van kleins af aan was Waylon al hele­maal gek van coun­try­mu­ziek. Ook soul, funk en rock zijn onder­deel van zijn brede reper­toire. Bijna tien jaar geleden brak de zanger/gitarist door met de cd "Wick­ed­Ways". Dit album werd omschreven als een echte soul­plaat met 'n rock-sausje.

Ook was hij enige tijd de manne­lijke helft van het duo The Common Linnets met Ilse de Lange. Het tweetal deed in 2014 mee aan het song­fes­tival. Hier behaalden zij een zeer verdien­ste­lijke tweede plaats. En dit jaar doet Waylon dus weer mee aan het song­fes­tival. Nu solo met het volgens velen verras­sende nummer "Outlaw in ‘Em". Een bombas­tisch lied met toegan­ke­lijke melodie, harde uithalen, vertrouwde country-invloeden én vier "krum­pende" dansers.

Waylon’s nieuwste cd geti­teld "The World Can Wait" is zijn meest persoon­lijke plaat ooit, aldus de zanger. En ook zijn vertrouwde Nash­ville-roots zullen er weer op te horen zijn. Hands up voor Waylon!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl en Waylon's eigen website www.waylon.nl !

Foto: Waylon | © Michel Mölder