LAUWERSLAND ONLINE - WERKPLEIN ABILITY - WINSUM

Werk­plein Ability

Werk­plein Ability is de sociale dienst voor de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Wij onder­steunen u bij uw zoek­tocht naar werk door u:

• te coachen rich­ting werk
• te onder­steunen bij uw ontwik­ke­ling naar werk
• moge­lijk­heden te bieden voor het starten van een eigen bedrijf
• te laten meedoen in de samenleving

Daar­naast verstrekken wij waar nodig tijde­lijk een uitkering.


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum
tele­foon: 0595 - 750 300

Bezoek voor meer infor­matie de website www.werkpleinability.nl !