LAUWERSLAND ONLINE - Werkzaamheden aan de Blink in Uithuizen van start

Werk­zaam­heden aan de Blink in Uithuizen van start

Op maandag 18 juni wordt er gestart met de werk­zaam­heden aan de Blink in Uithuizen. Aannemer A. Hak gaat dan beginnen met het leggen van nieuwe kabels en leidingen. Het streven is dat de nieuwe leidingen voor de bouwvak in de grond liggen. Na de bouwvak worden de oude kabels en leidingen verwijderd.

Op de Blink komt een tijde­lijk bouw­depot voor mate­riaal. In verband met de veilig­heid worden er hekken om de werk­zaam­heden geplaatst. "Het begin is er.", zegt burge­meester Marijke van Beek. "Er wordt nu een concrete start gemaakt en daar ben ik heel blij mee."

Omwo­nenden en onder­ne­mers worden door de aannemer monde­ling en schrif­te­lijk geïn­for­meerd over moge­lijke over­last. Wethouder Harrie Sienot: "Er zal wel wat over­last zijn, maar deze wordt zo veel moge­lijk beperkt.".

Het verleggen van de leidingen is nood­za­ke­lijk voordat de feite­lijke werk­zaam­heden aan de Blink kunnen starten. Het contrac­teren van de beoogde aannemer is in volle gang en volgens de huidige plan­ning zullen de werk­zaam­heden in november starten.

© Gemeente Eemsmond