2018 Lauwersland Online - Winterkost voor Voedselbank Westerkwartier

Winter­kost voor Voed­sel­bank Westerkwartier

Eigenaar/directeur Jan Kuipers van De Zeven­ster in Zuid­horn duwt een kar met winter­groenten rich­ting een bus van Voed­sel­bank Wester­kwar­tier. De opbreng­sten van zijn winkel "De Brocant­STER cirkel" heeft hij omgezet in winter­groenten, aard­ap­pels, verpakte zuur­kool en worsten. En hij schenkt al deze winter­kost aan Voed­sel­bank Westerkwartier.

De Zeven­ster is een sociaal bedrijf. Behalve dat Jan Kuipers kratten vol voedsel schenkt aan mensen die onder het minimum moeten leven, heeft hij ook mensen aan het werk die stage lopen of een afstand tot de arbeids­markt hebben. Ze helpen in de winkel, in de tuin en in de werk­plaats. Ook kloven ze brand­hout en persen ze plastic (het bedrijf doet ook aan het recy­clen van landbouwplastic).

Voed­sel­bank Wester­kwar­tier is natuur­lijk erg blij met deze goede gaven. De klanten Voed­sel­bank Wester­kwar­tier kunnen met al deze winter­kost de extreme kou van eind februari beter trotseren!