LAUWERSLAND ONLINE - Wiskunde op het strand van Borkum

Wiskunde op het strand van Borkum

200 kinderen van basis­scholen in Eems­mond gaan in de periode van 18 tot en met 29 juni in groepen naar Borkum om daar met hun Duitse leef­tijds­ge­nootjes op verschil­lende, origi­nele manieren met wiskunde bezig te gaan. Doel van dit Mini-Mathe­ma­tikum is om kinderen op een laag­drem­pe­lige en leuke manier bekend te maken met de wiskunde. Op maandag 18 juni vertrekt de eerste boot met Neder­landse leer­lingen naar Borkum.

In de ochtend bezoeken de leer­lingen een doe-tentoon­stel­ling en bouwen ze in groepen van vier aan geome­tri­sche lichamen. 's Middags worden er geza­men­lijk op het strand parketten van drie­hoeken, vier­hoeken en vijf­hoeken gelegd, die nader­hand versierd worden met patronen, schelpen en andere mooie voor­werpen die op het strand liggen. Bij slecht weer is een binnen­lo­catie geregeld.

Burge­meester Marijke van Beek: "Wij vinden dit een prach­tige nieuwe invul­ling van onze steden­band met Borkum en een leer­zame, nuttige en mooie erva­ring voor de leer­lingen. Ze kunnen bouwen, voelen, kortom de wiskunde beleven."

De scholen die meedoen zijn NBS De Sterren, OBS Brun­werd, CBS Willem Alexander, DBS de Noord­kaap, SWS De Dobbe, OBS Klin­ken­borg en CBS De Rank. "Geweldig dat er zoveel kinderen meedoen!", aldus wethouder Harald Bouman.

Het Mini-Mathe­ma­tikum is tot stand gekomen met finan­cie­ring van EDR, de gemeente Eems­mond, Borkum en het Institut für Bildung & Erziehung.

© Gemeente Eemsmond