Lauwersland Online - Zaterdag 26 mei - Fietstocht langs biologische boerenbedrijven in het Reitdiepdal

Zaterdag 26 mei: Fiets­tocht langs biolo­gi­sche boeren­be­drijven in het Reitdiepdal

Op zaterdag 26 mei orga­ni­seert Het Groninger Land­schap vanuit Buiten­plaats Reit­diep op Noor­der­hoog­e­brug een fiets­tocht van circa 45 kilo­meter langs vier biolo­gi­sche boeren­be­drijven in het Reitdiepdal.

Het einde van de lente nadert en de zomer dient zich aan. We fietsen een inte­res­sante route door het eeuwen­oude cultuur­land­schap van het Reit­diepdal en bezoeken een vier biolo­gi­sche boeren­be­drijven. De enthou­si­aste en gepas­si­o­neerde boeren vertellen ons over hun bedrijf. Op het derde bedrijf nuttigen we een complete lunch van deze boer, de kosten hier­voor bedragen € 10,50 per persoon. Tevens is er gele­gen­heid om producten bij de boeren te kopen.

Naast cultuur en historie is er ook prach­tige natuur te beleven!


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reitdiep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: zaterdag 26 mei 2018
Tijd: 10:00 - 16:00 uur

Kosten: Deel­name is gratis (met uitzon­de­ring van de lunch), aanmelden gewenst. Dit kan via www.groningerlandschap.nl - activiteiten

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


© Het Groninger Landschap