LAUWERSLAND ONLINE - Zeer geslaagde Dei fan de Fiskerij

Zeer geslaagde Dei fan de Fiskerij

De visse­rij­sector is afge­lopen zaterdag posi­tief voor het voet­licht gebracht tijdens de Dei fan de Fiskerij in Moddergat. Ruim duizend mensen kwamen op dit evene­ment af. "We hebben met z’n allen laten merken hoe 'grutsk' we op de vissers zijn. Daarmee is ons belang­rijkste doel bereikt.", aldus orga­ni­sator Anke Bijlsma.

De dag begon met de aankomst van de garna­len­ko­ningin - Relie­janne Smit - op een viskotter. Zij werd verwel­komd door honderden mensen die haar op de zeedijk stonden op te wachten. Tradi­tie­ge­trouw bracht zij de garnalen over de dijk naar het garna­len­fa­briekje waar ze de Dei fan de Fiskerij offi­cieel opende.

"Mede dankzij het prach­tige weer hing er de hele dag een gezel­lige sfeer rond het garna­len­fa­briekje.", vertelt Anke.


LAUWERSLAND ONLINE - Zeer geslaagde Dei fan de Fiskerij


Garna­len­bon­bons

Er was van alles te proeven en de stand­hou­ders hebben goede zaken gedaan. Vooral de garna­len­bon­bons, truien van Waddenwol en het boek De Traan­ja­gers van Anne-Goaitske Breteler deden het goed. Ook de stand met infor­matie over de KNRM kwam goed tot zijn recht. Verder waren er lekkere dingen te eten, zoals een visje, een hamburger of frui­tijsjes. Voor de kinderen was er genoeg te doen. Zij konden zelf koken of geschminkt worden als een zeedier. De band State of Quo trok weer extra publiek van hun dorps­ge­noten uit Anjum en de mode­show was echt een klapper.

Vissers op podium

Hoog­te­punt van de dag was dat de vissers tijdens de onthul­ling van hun portretten – gemaakt door Gerrit Breteler - zelfs het podium opkwamen. Ook vertelden de vissers open­hartig hun verhaal tijdens het inter­view dat Sarah Verroen met ze hield. Voor het publiek was dit erg inte­res­sant omdat ze weinig over deze bedrijfstak weten.

Anke: "Al met al was het een zeer geslaagde dag waarbij de visse­rij­sector meer zicht­baar is geworden. We hebben geen wanklank gehoord."

Zondag 1 juli: Dag van het Wad

Gister ging het feest in Paesens-Moddergat verder met de Dag van het Wad, de viering van de negende verjaardag van Waddenzee Werel­derf­goed. De dag begon om 08:00 uur en stond vooral in het teken van gratis work­shops, zoals de work­shop Wadden­klei of de Wadden­struin­tocht met schil­der­work­shop. Voor iedereen was er gratis soep met zilte groenten van Terschel­ling, gemaakt door Jan Cooks 4 You. De kotters werden om 13:00 uur weer uitge­zwaaid; een bijzonder moment. Kinderen en ouders mochten mee terug­varen naar Lauwersoog.

Foto's: © De Garnalefabryk