LAUWERSLAND ONLINE - Zingen en kado's voor jarige Waddenzee Plastic Safari door de haven van Lauwersoog

Zingen en kado's voor "jarige" Waddenzee: Plastic Safari door de haven van Lauwersoog

Op zaterdag 30 juni wordt op Lauwersoog de verjaardag van het Werel­derf­goed Waddenzee gevierd met allerlei fees­te­lijke acti­vi­teiten. Bij 't Ailand begint het feest om 11:00 uur met het toezingen van de "jarige" Waddenzee. 

Bij een verjaardag hoort ook een kado. Dit kado is dat zo veel moge­lijk mensen op en rond de Waddenzee plastic afval gaan opruimen. Daarom is er om 12:00 uur een boot­tocht - de "Plastic Safari" - door de haven in een rubber­boot die ook langs de ondiepe kanten kan varen. Er zijn speciale schep­netten aanwezig om zo veel moge­lijk drij­vend plastic uit de haven te vissen. Iedereen mag deel­nemen en reser­veren voor de "Plastic Safari" kan via wadvistochten@goedevissers.nl.

Niet alleen tijdens een speciale actie, maar elke dag waarop we genieten van het Wad, is het goed om aandacht te vragen voor een "schone zee". Om dat makke­lijk te maken zijn handige jutzakjes ontwik­keld. De jutzakjes worden op deze fees­te­lijke Dag van het Wad voor het eerst gepre­sen­teerd. Na het zingen worden de zakjes verspreid zodat iedereen overal op een makke­lijke manier rond­zwer­vend plastic kan meenemen om thuis weg te gooien.

Iedereen kan meedoen!

Iedereen die komende zater­dag­och­tend de Waddenzee wil toezingen is welkom. De jutzakjes zullen ter plaatse te koop zijn. En er kunnen 12 mensen mee op "Plastic Safari" door de haven. Reddings­vesten en schep­netten zijn aanwezig.

Alles eindigt in zee

Vervui­ling die op het land wordt veroor­zaakt, komt vroeg of laat in zee terecht en als eerste in kust­ge­bieden. Plas­tics vallen in het milieu lang­zaam uit elkaar tot micro­sco­pisch kleine deel­tjes die zich mengen met het plankton, de basis van al het leven in zee. Het is daarom goed om plastic op te ruimen voordat het micro­plastic wordt. Dus iedereen die van de zee houdt, graag vis eet of van de visserij leeft: we hebben alle­maal een belang om de zee schoon en gezond te houden. En als iedereen doet wat hij kan, kunnen we veel bereiken.

Initi­a­tief van Doe eens Wad, met véél partners

De jutzakjes zijn ontwik­keld door Nienke Dijkstra van Doe eens Wad. Het motto van Doe eens Wad is: "Als ik doe wat ik kan en jij doet wat jij kan en we vragen allebei anderen om dat ook te doen. Hoe ver kunnen we dan komen?"

De NNZ, het Groningse fami­lie­be­drijf dat groot is geworden met de verkoop van juten zakken, levert de juten jutzakjes. Ecomare, Groningen Seaports, de Wadden­ver­e­ni­ging, ’t Ailand - Wadvis­tochten Lauwersoog, Zeehon­den­cen­trum Pieter­buren, Programma naar een Rijke Waddenzee, Water­schap Noor­der­zijl­vest, Dinges - Doe mee verlos de zee Vlie­land, Water­schap Hunze en Aa’s, Bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park Schier­mon­nikoog, Marke­ting Groningen, Merk Fryslân, SUEZ, Stich­ting Goede Vissers, Staats­bos­be­heer en Doe eens Wad zorgen voor de verspreiding.

Betrokken visse­rij­sector

De visserij is op verschil­lende manieren betrokken. Vissers nemen al jaren­lang plastic afval dat ze opvissen uit zee mee naar de wal, gefa­ci­li­teerd met bigbags van Fishing for Litter van het KIMO. De nieuw ontwik­kelde jute zakjes zijn eigen­lijk geba­seerd op een burger­versie van hetzelfde idee. Wadvis­tochten (van beroeps­vis­sers Jan en Barbara Geert­sema) orga­ni­seert de "Plastic Safari" met de boot in de haven. De visse­rij­co­ö­pe­ratie CIV Lauwersoog zorgt voor de schep­netten, gemaakt van oude netten van garna­len­vis­sers uit Lauwersoog. Bij Visres­tau­rant 'tAiland is die dag te zien wat vissers opvissen uit zee en wat Doe eens Wad heeft verza­meld op de wadplaten. Boven­dien kun je om 12:00 uur zelf mee met Wadvis­tochten Lauwersoog om in de haven plastic te vissen. Op 1 juli kun je nog mee met het schip van Doe eens Wad om uit de Waddenzee afval te halen.

Voor meer infor­matie en boeken/reserveren: www.wadvistochten.nl / wadvistochten@goedevissers.nl en www.doeeenswad.nl / info@doeeenswad.nl.

Na afloop kan je deel­nemen aan allerlei fees­te­lijke acti­vi­teiten op Lauwersoog, waar­onder staand want­netten ophalen met Wadvistochten!


Nog even op een rijtje:

Wat: zingen en afval jutten tijdens de Dag van het Wad
Wanneer: zaterdag 30 juni om 11:00 uur
Waar: start bij Proef­lo­kaal ’t Ailand, Haven 49A op Lauwersoog

Wie: dit is een initi­a­tief van Doe eens Wad waar onder anderen Ecomare, Groningen Seaports, Wadden­ver­e­ni­ging, ’t Ailand - Wadvis­tochten Lauwersoog , Zeehon­den­cen­trum Pieter­buren, Programma naar een Rijke Waddenzee, Water­schap Noor­der­zijl­vest, Dinges - Doe mee verlos de zee Vlie­land, NNZ the pack­a­ging network, Water­schap Hunze en Aa’s, Bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park Schier­mon­nikoog, Marke­ting Groningen, Merk Fryslân, SUEZ, Stich­ting Goede Vissers en Staats­bos­be­heer aan meedoen


Foto: © Doe eens Wad