zondag 14 oktober 2018

Zonnige Dag van de Groninger Geschie­denis 2018

De 32ste Dag van de Groninger Geschie­denis was een stra­lende dag met 2500 bezoe­kers. Hans Goed­koop (presen­tator Andere Tijden) opende de dag met: "We zitten steeds minder vast aan onze geschie­denis. We hebben zoveel keuze­vrij­heid, maar waar willen / moeten / kunnen we heen? Wie zijn verleden kent, kan pas zijn toekomst uitzetten."

Thea­trale en muzi­kale opstand

De voor­stel­lingen over de Tach­tig­ja­rige Oorlog waren het hoog­te­punt van de dag. Bij 1609 Staakt het vuren van Thea­ter­groep Aluin werd het publiek in de strijd tussen prins Maurits en Van Olde­barn­velt gezogen. De muzi­kale voor­stel­ling Vive le Geus! van Came­rata Trajec­tina met Hans Goed­koop als verteller, was volgens bezoe­kers "een prach­tige manier om de geschie­denis te vertellen met een link naar het heden".

Marieke Klooster en Bert Hadders gaven in ontroe­rende songs naam aan onbe­kende Groninger power­vrouwen. Nulviefteg, Harry Niehof, Wat Aans! en I Took Your Name zongen en rapten over de aard­be­vingen in Groningen.

Opstan­dige activiteiten

Bezoe­kers kwamen ook zelf in opstand. Op een digi­tale Graf­fiti-wall konden mensen hun eigen kunst­werken en leuzen spuiten. Onder leiding van strip­te­ke­naar Dim Junius maakten kinderen en volwas­senen opstan­dige strips. Demon­streren tussen grote uitge­printe foto’s uit de roerige jaren zestig en zeventig met passende omge­vings­ge­luiden was voor de meesten toch wat onwennig.

Winnaars Scrip­tie­prijs 2018

De Scrip­tie­prijs van de Groninger Geschie­denis had twee winnaars. De jury bekroonde de scriptie van Barend van der Have en Annejet Fransen ging met de publieks­prijs naar huis. Op de website van de Groninger Archieven zijn de winnende scrip­ties te lezen.

De Dag

De Dag van de Groninger Geschie­denis stond in het teken van Opstand, het thema van de lande­lijke Maand van de Geschie­denis. Tijdens de stads­wan­de­lingen, rond­vaarten en rond­lei­dingen door de depots van de Groninger Archieven kwamen vele opstan­dige verhalen voorbij. De lezingen lichtten elk een histo­ri­sche opstand uit.

De erfgoed­markt trok zoals elk jaar trouwe bezoe­kers, maar ook nieuw publiek dat nieuws­gierig was naar het Groninger cultu­rele erfgoed.

Dag van de Groninger Geschiedenis

De Dag van de Groninger Geschie­denis werd geor­ga­ni­seerd door de Groninger Archieven, Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), Histo­ri­sche vere­ni­ging Stad en Lande, Verhalen van Groningen, het Groninger Museum, Noor­de­lijk Scheep­vaart­mu­seum en Groninger Forum.

Foto 1: Opening met Hans Goedkoop
Foto 2: Acti­vi­teit Demon­streer mee!
Foto 3: Alle geno­mi­neerden van de Scrip­tie­prijs. V.l.n.r. Annejet Fransen (winnaar publieks­prijs), Barend van der Have (winnaar jury­prijs) en Eelco Pietersma

Foto's: © Judith van der Meulen | Tekst: © Groninger Archieven