LAUWERSLAND ONLINE - Zuurdiekster Struunspeultoen feestelijk geopend

Zuur­diek­ster Struun­speul­toen fees­te­lijk geopend

Op zaterdag 30 juni is de Zuur­diek­ster Struun­speul­toen op Zuur­dijk fees­te­lijk geopend. En fees­te­lijker kon het niet zijn: een zonover­goten veld versierd met vlag­ge­tjes en stokken met wappe­rende wimpels in de Zuur­diek­ster kleuren blauw en geel.

Zuur­diek­ster Mädi Cleerdin (frac­tie­voor­zitter PvdA) en Mari­ëtte de Visser (wethouder van de gemeente De Marne) schroefden samen de ontbre­kende letters S en T - die door de kinderen waren verstopt - op de palen waarmee de Struun­speul­toen offi­cieel was geopend. Vooraf vertelde Mädi Cleerdin hoe bijzonder het was dat zo'n klein dorp zo'n fantas­ti­sche Struun­speul­toen voor elkaar had gekregen en hoeveel werk juist ook de kinderen verzet hadden.

Er waren heel veel spelende kinderen, veel vrij­wil­li­gers die meege­holpen hebben om het veld voor elkaar te krijgen en gasten namens fondsen en instan­ties. Eelco Clobus - voor­zitter van de Vere­ni­ging Dorps­be­langen Zuur­dijk - heette iedereen welkom. Annette Broek­huizen vertelde iets over hoe het veld tot stand was gekomen, de ideeën voor een avon­tuur­lijk veld en ook dat de kinderen er steeds bij betrokken zijn geweest, bij het ontwerp én bij de uitvoering.


LAUWERSLAND ONLINE - Zuurdiekster Struunspeultoen feestelijk geopend


Freya Noest als Krie­bel­krix en Harco de vogel­ver­schrikker maakten met de kinderen - geschminkt als bijen en konijn­tjes - een ontdek­kings­tocht over het veld. Ze mochten bordjes neer­zetten met mooie namen zoals het Stink­stro­atje voor de compost­hoop, de Keile­uk­stroom voor de wadi, het Prikpad bij het insec­ten­hotel en het Honingpad bij de bijenmuur.

Na de offi­ciële openings­han­de­ling door Mädi en Mariette ging het feest nog lang door met heel veel door Zuur­diek­sters gebakken taart en het zingen van "Mien Toentje" onder inspi­re­rende leiding van Ellen Kiewiet.

De Zuur­diek­ster Struun­speul­toen is mede tot stand gekomen met steun van bijdragen van de volgende fondsen/instanties:

Gemeente De Marne, Coöpe­ra­tie­fonds Rabo­bank NWG, Loket Leef­baar­heid, Prins Bern­hard Cultuur­fonds, Sobri­ëtas, Provincie Groningen, Jantje Beton, de Noord Groningse Uitda­ging, RWE/Van Weert en Vlie­dorp B.V.