Lauwersland Online - 33e Winsumer Wierdentocht op zaterdag 11 mei

woensdag 17 april 2019

33e Winsumer Wier­den­tocht op zaterdag 11 mei

De TFC Winsum orga­ni­seert op zaterdag 11 mei de 33e Winsumer Wier­den­tocht. De start­lo­catie is Maren­land Recre­atie, de finish op het dorps­plein in Winsum.

De Winsumer Wier­den­tocht brengt je als lief­hebber de provincie Groningen in optima forma. Naast het over­winnen van de vele voor Groningen zo karak­te­ris­tieke wierden wordt bijvoor­beeld het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land aange­daan. De route vervolgt door het Reit­diepdal, waar je rijdend langs de oevers van het Reit­diep het eeuwen­oude vissers­plaatsje Zout­kamp al kunt zien liggen.

Ook het Hoge­land wordt niet vergeten en de kilo­me­ter­vre­ters van de 150 kilo­me­ter­tocht hebben het geluk om door Leer­mens te rijden. Misschien wel één van de mooiste wier­den­dorpjes die Groningen rijk is. Kortom: deze klas­sieker biedt voor elk wat wils en zal de deel­ne­mers na de finish met leuk aandenken en een voldaan gevoel huis­waarts laten gaan.

De start is bij Maren­land Recre­atie aan de Winsu­mer­diep 6 in Winsum. Hier kan vanaf 08:00 uur gestart worden voor de 150 en de 100 kilo­meter. Vanaf 09:00 uur kunnen de lief­heb­bers voor de 55 kilo­meter vertrekken. De inschrij­ving sluit om 10:00 uur.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.winsumerwierdentocht.nl !

Foto & tekst: © Winsumer Wierdentocht