Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - Admiraliteitsdagen sluit negende editie in stralend weer af

maandag 9 september 2019

Admi­ra­li­teits­dagen sluit negende editie in stra­lend weer af

Waar de Admi­ra­li­teits­dagen begonnen met veel regen - "Maar dat hoort bij een nautisch festival.", aldus voor­zitter Jan Michiel van der Gang - werden vier dagen festival in Dokkum vandaag onder de stra­lende zon afge­sloten. Duizenden bezoe­kers trokken zondag nog naar de stad.

De Admi­ra­li­teits­dagen waren bere­kend op 100.000 bezoe­kers. "We zijn zeker die rich­ting op gegaan en telden meer bezoe­kers dan vorig jaar. Het daad­wer­ke­lijke aantal is nauwe­lijks vast te stellen met zoveel bezoe­kers in de stad. We hebben een kwali­ta­tief topeve­ne­ment neer­gezet en toch het fami­lie­ge­voel weten te behouden, en dat is voor ons nog altijd het aller­be­lang­rijkste. Zo zijn we begonnen en zo gaan we de toekomst in.", zegt Jan Michiel.

Tijde­lijk burge­meester Hayo Apotheker was zicht­baar aanwezig op veel program­ma­on­der­delen tijdens het festival. Hij heeft de Admi­ra­li­teits­dagen ervaren als "Een sterke orga­ni­satie die ervoor zorgt dat iedereen trots is op Dokkum. Met 65.000 inwo­ners in de regio is Dokkum de huis­kamer van Noord­oost Fryslân. De Admi­ra­li­teits­dagen is een kado aan die bevol­king en de regio, waarin we de kracht van dit gebied hebben kunnen laten zien. Het waren hele mooie dagen. Met deze dyna­miek gaan we met elkaar de toekomt in en dit gebied verder ontwikkelen.".

Naast een bezoe­kers­re­cord werden ook online records gebroken tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen. Meer dan een half miljoen mensen werden via de site en social media bereikt. RTV NOF brak opnieuw een online kijkers-record, met ruim 20% meer kijkers dan in 2018. De abso­lute piek was op de vrij­dag­avond, er werd die avond gekeken vanuit meer dan 35 landen waar­onder Spanje, Frank­rijk, Amerika, Egypte, Saudi Arabië en vanaf de Bahamas. Ook bij Omrop Fryslân was de vrij­dag­avond de best bekeken avond en werden online arti­kelen meer dan 13.000 keer gelezen. De beide omroepen werkten nauw samen om verslag te doen van de Admiraliteitsdagen.

Vanavond worden de Admi­ra­li­teits­dagen afge­sloten met een concert op de Markt. Daarna verdwijnt het blauw van de Admi­ra­li­teits­dagen weer voor een jaar uit de stad. Jan Michiel: "400 vrij­wil­li­gers, meer dan 200 bedrijven, iedereen die meewerkte, voor­af­gaand en tijdens het festival heeft laten zien wat we kunnen. We doen het met ons allen en ik ben daar onge­lo­fe­lijk trots op."

Admi­ra­li­teits­dagen 2019

De negende editie van de Admi­ra­li­teits­dagen vonden plaats op 5, 6, 7 en 8 september in Dokkum.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto: © Bote Sape Schoorstra
Tekst: © Admiraliteitsdagen
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet