Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - Anneke Knip nieuwe fractievoorzitter GroenLinks Loppersum

vrijdag 13 september 2019

Anneke Knip nieuwe frac­tie­voor­zitter Groen­Links Loppersum

De frac­ties van Groen­Links in de nieuwe gemeente Eems­delta bereiden zich voor op de herin­de­ling op 1 januari 2021. Groen­Links Loppersum en Groen­Links Delf­zijl gaan samen met Groen­Links Appin­gedam verder als één afde­ling: Groen­Links Eemsdelta. 

Verdere voor­be­rei­dingen op de aanstaande verkie­zingen zijn ook te zien in de raads­fractie van Groen­Links Loppersum. Raadslid Anneke Knip wordt per 1 oktober 2019 de nieuwe frac­tie­voor­zitter. Huidige frac­tie­voor­zitter Leo van Esch (69) heeft besloten zich bij de komende herin­de­lings­ver­kie­zingen in november 2020 niet meer verkies­baar te stellen.

"Dit is een goed moment om de nieuwe lich­ting poli­tici binnen onze frac­ties in Loppersum en Delf­zijl ruim baan te geven.", aldus Leo van Esch, die zijn zevende jaar als gemeen­te­raadslid in is gegaan. "Door nu terug te treden als frac­tie­voor­zitter krijgt Anneke uitge­breid de tijd om zich in te werken en zich op een gedegen manier voor te bereiden op de komende jaren in de nieuwe gemeente Eemsdelta."

Anneke Knip woont in Middel­stum met haar gezin en is project­leider inno­vatie sociaal domein. Leef­baar­heid, welzijn en zorg dicht bij de mensen zijn onder­werpen waar Anneke zich momen­teel sterk voor maakt. Werken aan een leef­baar Eems­delta: groen, sociaal en lokaal. Leo van Esch zal als raadslid voor Groen­Links Loppersum tot aan de verkie­zingen deel uit blijven maken van de fractie.

Foto: © Beeld­be­wer­king Lauwers­land Online
Tekst: © Groen­Links Provincie Groningen
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet