Lauwersland Online - Bomvol muziekprogramma voor gratis toegankelijk Admiraliteitsdagen

vrijdag 2 augustus 2019

Bomvol muziek­pro­gramma voor gratis toegan­ke­lijk Admiraliteitsdagen

Met nog vijf weken te gaan, bereidt Dokkum zich voor op een bomvol muziek­pro­gramma tijdens de negende editie van de Admi­ra­li­teits­dagen op 5, 6, 7 en 8 september.

Eerder al werd bekend­ge­maakt dat Davina Michelle en Racoon hun opwach­ting maken op de Admi­ra­li­teits­dagen, en de Night of the Praams wordt inge­vuld door Jan Dulles, Ellen ten Damme en Robin Slutter. De program­me­ring voor de beide hoofd­podia is nu compleet. Een geva­ri­eerd aanbod aan muziek­stijlen voor jong en oud is te zien en te horen.

Alice Springs opent het muziek­pro­gramma op de donderdag met flink opzwe­pende folk­songs. Op vrijdag zijn er onder andere optre­dens van Mooi Wark en The Night Flight. Bizzey, de Dare­de­vils en The Dirty Daddies volgen op zaterdag. Zondag is er muziek van Piter Wilkens, Daniël Metz en Lytse Hille. Willem Verbeek namens de muziek­com­missie: "Bigbands, country, Neder­lands­ta­lige en inter­na­ti­o­nale rock, folk, dance, visuele acts, een Fries en Dokkums tintje en op zondag­och­tend gees­te­lijke muziek; het muziek­pro­gramma is voor iedereen, zoals de Admi­ra­li­teits­dagen voor iedereen zijn."

Twee hoofd­podia

Steeds meer onder­scheidt de Markt zich van de Zijl als hoofd­po­dium. Willem: "Vorig jaar hebben we flink inge­haakt op de vernieu­wingen van de Markt en we kunnen ons nog verwon­deren over hoe goed dat is uitge­pakt. Er ontstond tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen een festival op zich op die locatie, een heel gaaf verleng­stuk van wat er op de Zijl gebeurt."

De lat om de program­me­ring ieder jaar sterker te maken, komt steeds hoger te liggen. Willem: "Dankzij spon­so­ring en inzet van vrij­wil­li­gers kunnen we veel, en blijven we een gratis toegan­ke­lijk festival. Voor een concert of festival met bijvoor­beeld Racoon ben je zo een paar tien­tjes kwijt, hier zie je ze gewoon gratis. Het is mooi dat we het op die manier kunnen doen, dat maakt de Admi­ra­li­teits­dagen uniek."

Naast het muziek­pro­gramma zijn er op de Admi­ra­li­teits­dagen spec­ta­cu­laire acti­vi­teiten met onder andere de Chal­lenge of the Admi­raal, histo­ri­sche schepen waar­onder de Stân­fries X, straat­the­ater onder leiding van Ruth Hane­maayer en een food­fes­tival met een eigen bier; de Frie­sche Pinas. De negende editie van de Admi­ra­li­teits­dagen vinden plaats op 5, 6, 7 en 8 september in Dokkum.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Foto & tekst: © Admiraliteitsdagen