Lauwersland Online - (Brand)veiligheid voorop in Het Hogeland

maandag 15 april 2019

(Brand)veiligheid voorop in Het Hogeland

Op dinsdag 16 april geven burge­meester Henk Jan Bolding, Monique Koot (Mijn huis op maat) en Martijn Wevers (team­leider band­weer­zorg) het start­sein voor het project (brand)veilig wonen in de gemeente Het Hogeland. 

Dit doen zij door certi­fi­caten uit te reiken aan vrij­wil­li­gers die een speciale trai­ning gevolgd hebben om te kijken of huizen (brand)veilig genoeg zijn voor ouderen of mensen met een Wmo-indi­catie. Doel is dat inwo­ners zo lang moge­lijk zelf­standig thuis kunnen blijven wonen. Het project is een samen­wer­king tussen de gemeente Het Hoge­land, de brand­weer Groningen en Mijn huis op Maat.

De werk­wijze van het project is als volgt: ouderen of mensen met een Wmo-indi­catie kunnen contact opnemen met Mensen­werk Hoge­land. Vervol­gens komt er een vrij­wil­liger langs die een check uitvoert in de woning en daarna met adviezen komt. De eerste 100 huis­hou­dens die zich aanmelden, krijgen een set gekop­pelde rookmelders.

Burge­meester Henk Jan Bolding: "We vinden het van groot belang dat inwo­ners zo lang moge­lijk zelf­standig thuis kunnen wonen. Maar als het gaat om (brand)veiligheid zijn inwo­ners die minder mobiel zijn ook minder zelf­red­zaam als zij moeten vluchten bij brand. Wij willen graag dat onze Hoge­land­sters veilig in hun huis kunnen blijven en dus komt er graag iemand langs die samen met de bewoner kijkt hoe de veilig­heid in huis vergroot kan worden."

Bezoek voor meer infor­matie de website www.hethogeland.nl !

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland