Westerkwartier & Lauwersland Online - Burgemeester Henk Jan Bolding helpt bij opruimen Waddendijk

vrijdag 11 januari 2019

Burge­meester Henk Jan Bolding helpt bij opruimen waddendijk

Burge­meester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hoge­land steekt morgen de handen uit de mouwen om de Wadden­dijk tussen Noord­pol­der­zijl en Wester­nie­land te ontdoen van afval dat vrij­kwam door het ongeluk met zeecon­tai­ners van de MSC Zoë. 

Hij doet dat naar verwach­ting met tien­tallen andere vrij­wil­li­gers. Bolding en de andere vrij­wil­lige krachten beginnen de opruim­actie morgen bij het vermaarde café ’t Ziel­hoes op Noord­pol­der­zijl. De aanvang is om 10:00 uur.

De schoon­maak­actie is een copro­ductie van de Zeehon­den­crèche in Pieter­buren, het Water­schap Noor­der­zijl­vest, de Veilig­heids­regio Groningen en de gemeente Het Hoge­land. De zeehon­den­crèche coör­di­neert de inzet van vrij­wil­li­gers. Die kunnen zich daar ook melden.

De actie heeft tot doel zes kilo­meter Wadden­dijk schoon te maken. Vanuit Noord­pol­der­zijl wordt in weste­lijke rich­ting naar Wester­nie­land gewerkt.

"Hart­ver­war­mend om te ervaren hoeveel mensen begaan zijn met het unieke Wadden­land­schap. Ik reken op een grote opkomst, morgen. En natuur­lijk ben ik van de partij. De ambts­keten laten we maar even voor wat die is. Laarzen en oude, warme kleren aan en de handen uit de mouwen. Ik heb er zin in!", zegt Bolding.

De schoon­maak­actie richt zich niet op de kwel­ders. De eige­naren van de kwel­ders hebben gecon­sta­teerd dat die al groten­deels zijn opge­ruimd. Het opruimen van nog aanwe­zige granu­laat­kor­rels wordt op een later moment gedaan door ervaren vrij­wil­li­gers en natuur­gidsen. Voor niet-kenners van het gebied zijn kwel­ders verboden terrein; niet alleen uit veilig­heids­over­we­gingen, maar ook om de natuur in het kwets­bare gebied niet meer te verstoren dan nodig is.

Foto: Wadden­dijk | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland