Lauwersland Online - Compensatie Eigen Risico voor minima in Het Hogeland verlengd tot 31 december 2019

woensdag 3 april 2019

Compen­satie Eigen Risico voor minima in Het Hoge­land verlengd tot 31 december 2019

De raad van de gemeente Het Hoge­land heeft op voor­stel van het college besloten dat er voor 2019 weer een "Compen­satie Eigen Risico" komt voor inwo­ners met een laag inkomen en hoge zorg­kosten. De rege­ling voor 2019 is gelijk aan de rege­ling die voor zorg­jaar 2018 gold. Die laatste rege­ling liep op 31 december 2018 af.

Alle inwo­ners van de gemeente Het Hoge­land met een inkomen tot en met 120% van de bijstands­norm die in het jaar 2019 hun volledig eigen risico hebben verbruikt, komen weer in aanmer­king voor een compen­satie. Die bedraagt 265 euro.

Inwo­ners kunnen een aanvraag over het jaar 2019 tot 31 december 2020 bij de gemeente indienen. Het aanvraag­for­mu­lier daar­voor is hier te vinden. Het aanvraag­for­mu­lier is ook beschik­baar bij één van de gemeen­telo­ca­ties of bij Werk­plein Ability in Winsum.

Het inge­vulde aanvraag­for­mu­lier kan samen met de bewijs­stukken worden inge­le­verd bij één van de gemeen­telo­ca­ties. Opsturen naar het naar het post­adres van de gemeente Het Hoge­land kan ook:

Gemeente Het Hogeland
o.v.v. Compen­satie Eigen Risico 2019
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Bezoek voor meer infor­matie de website www.hethogeland.nl !

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland