Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - De Noodklok luidt opnieuw voor Domies Toen in Pieterburen

dinsdag 24 september 2019

De Nood­klok luidt opnieuw voor Domies Toen in Pieterburen

Nieuwe fees­te­lijke actiedag op zondag 6 oktober 

De groep "Vrienden van Domies Toen" orga­ni­seert op zondag 6 oktober een nieuwe Nood­klokdag om brede aandacht te vragen voor de bijzon­dere bota­ni­sche tuin in Pieterburen.

Domies Toen in Pieter­buren verkeert nog steeds in zwaar weer. De inkom­sten van de tuin zijn op langere termijn niet voldoende om de kwali­teit van deze bijzon­dere bota­ni­sche tuin te waar­borgen. Veel partijen zijn bezig om het voort­be­staan te garan­deren maar het wachten is tot nog toe op een antwoord van de Gemeente Het Hoge­land. Welis­waar zijn de geluiden steeds meele­vend, een antwoord is er nog niet en daarom orga­ni­seert de groep "Vrienden van Domies Toen" op zondag 6 oktober een nieuwe Nood­klokdag om nogmaals brede aandacht te vragen voor deze situ­atie. Een dag vol evene­menten, eten, muziek en meer voor iedereen die Domies Toen een warm hart toedraagt.

De vrien­den­groep heeft de betrokken instan­ties, zoals de Stich­ting Oude Groninger Kerken, de Gemeente Het Hoge­land en het Groninger Land­schap al op 9 augustus laten zien dat het draag­vlak voor de tuin groot is. Domies Toen heeft er bij die actie 130 nieuwe vrienden bijge­kregen. Het totaal staat nu op ruim 350 leden maar het nieuwe doel is nu om dit jaar nog de 400 leden te halen.

De Nood­klokdag op zondag 6 oktober wordt wederom een dag vol evene­menten en om 11:00 uur inge­luid door Muziek­ver­e­ni­ging Orpheus uit Eenrum. Er zijn rond­wan­de­lingen door de tuin met onder andere JanJaap Boehlé, de tuin­be­heerder van Domies Toen. Bij slecht weer wordt er uitge­weken naar Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust en wordt het een lezing met foto's over Domies Toen. Moniek Bollen speelt op haar accor­deon, Margreet Franssen speelt op de fluit uit Jacob van Eijks "Der fluyten lusthof" en wellicht komen er nog meer mensen muziek maken.

Het hoog­te­punt van de dag is de veiling die start om 14:00 uur met veiling­meester Hans Kosmeier. Er zijn prach­tige aanbie­dingen en kunst, waar­onder een schil­derij van Theo Leidek­kers, een steen van Bertus Onder­water, De Schreef', 2 oude foto's van ds Rogge­veen (de laatste dominee van Pieter­buren) met de oude pastorie, wijn van het Hof van het Hoge­land, Groot Maarslag. Ook zijn er dien­sten te koop. De gehele opbrengst gaat naar Domies Toen. De vrien­den­groep hoopt de opbrengst van de vorige Nood­klokdag op zijn minst te verdub­belen! Zie voor de volle­dige veiling­lijst de website van Domies Toen.

De Thee­schen­kerij serveert Herfst­happen. De dag wordt om 16:00 uur afge­sloten met soep en een glas wijn in de Thee­schen­kerij. De tuin is - inmid­dels in herfst­sfeer - is nog zeer zeker een bezoek waard. De Pieter­buur­ster kerk en Bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust onder­steunen de actiedag.

Volg de agenda op de website van Domies Toen voor een actueel over­zicht van het programma van die dag. Het  is ook moge­lijk om via die website vriend te worden.

Op Facebook en Twitter vindt u het laatste nieuws over Domies Toen. Help Domies Toen aan 400 vrienden!

Foto: Domies Toen | © Sytske Feitsma, Pieterburen
Tekst: © Annette Broekhuizen

Domies Toen

Hoofd­straat 76
9968 AG Pieterburen

Datum: zondag 6 oktober 2019
Tijd: van 11:00 tot 16:00 uur
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet