Lauwersland Online - De Noodklok luidt voor Domies Toen in Pieterburen

donderdag 1 augustus 2019

De Nood­klok luidt voor Domies Toen in Pieterburen

Domies Toen in Pieter­buren verkeert in zwaar weer. De inkom­sten van de tuin zijn op langere termijn niet voldoende om de kwali­teit van deze bijzon­dere bota­ni­sche tuin te waar­borgen. Vele partijen - waar­onder de gemeente het Hoge­land - doen op dit moment hun uiterste best om het voort­be­staan van de tuin te garan­deren. De vrienden van Domies Toen orga­ni­seren op vrijdag 9 augustus een Nood­klokdag om brede aandacht te vragen voor deze situ­atie. Een dag vol evene­menten, eten, muziek, en klok­gelui voor iedereen die Domies Toen een warm hart toedraagt.
De groep vrienden wil met deze dag de betrokken instan­ties - zoals de Stich­ting Oude Groninger Kerken, de Gemeente Het Hoge­land en het Groninger Land­schap - laten zien dat het draag­vlak voor de tuin groot is. Domies Toen heeft nu zo'n 250 vrienden. Het doel is om er 100 vrienden bij te krijgen. Het moet een mooie dag worden, een dag om te genieten van de wonder­mooie tuin die Domies Toen is. De Pieter­buur­ster kerk en het bezoe­kers­cen­trum Wadden­kust onder­steunen de actiedag. 

Volg de agenda op de website van Domies Toen voor een actueel over­zicht van het programma van die dag. Het  is ook moge­lijk om via die website vriend te worden.

Op Facebook en Twitter vindt u het laatste nieuws over Domies Toen. 

Domies Toen

Hoofd­straat 76
9968 AG Pieterburen

Datum: vrijdag 9 augustus 2019
Tijd: van 10:00 tot 18:00 uur