Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\themes\enfold\config-templatebuilder\avia-shortcodes\magazine\magazine.php on line 729

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\themes\enfold\config-templatebuilder\avia-shortcodes\magazine\magazine.php on line 729
Lauwersland Online - De Reitdiepveer opent het vaarseizoen op maandag 1 april

maandag 25 april 2019

De Reit­diep­veer opent het vaar­sei­zoen op maandag 1 april

Vanaf maandag 1 april start de Reit­diep­veer weer haar dage­lijkse vaarten tussen Aduar­der­zijl en Schap­hal­ster­zijl. Ter gele­gen­heid van de seizoens­ope­ning wordt er die dag tussen 11:00 en 15:00 uur soep geser­veerd en dat is géén grap.

De stich­ting Reit­diep­veer bestaat in 2019 vijf jaar. De veer­dienst is bedoeld voor fiet­sers, wande­laars en scoot­mo­biels en behaalde vanaf het begin mooie resul­taten. Sinds 2014 was er sprake van een gestage groei. In 2018 werden er maar liefst 6920 passa­giers overgezet.

Er zijn 47 vrij­wil­li­gers actief, vrijwel alle­maal "in dienst" sinds de oprich­ting. Zij varen de boot en doen het onder­houd aan de boot en de walvoor­zie­ningen, dragen zorg voor de logis­tieke orga­ni­satie en niet te vergeten: ook de publiciteit.

Bij de eerste vaar­tochten van komend seizoen, vanaf maandag 1 april, en rond de 23e augustus worden vanwege het lustrum speciale acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Infor­matie daar­over is te vinden op www.reitdiepveer.nl en op de Facebook­pa­gina.

Om die schit­te­rende tocht over het Reit­diep nog meer in de belang­stel­ling te brengen, is een persoons­ge­bonden seizoens­kaart verkrijg­baar en zijn inmid­dels ook een aantal fiets- en wandel­routes gemaakt. Eén daarvan is  door vrij­wil­li­gers van de Reit­diep­veer gemaakt: een wande­ling van station Winsum naar station Zuid­horn, zowel in eendaagse als in een twee­daagse opzet.

Foto & tekst: © Reitdiepveer