Lauwersland Online - Dirk Molenaar geeft orgelconcert in de kerk van Eenrum

donderdag 11 juli 2019

Dirk Mole­naar geeft orgel­con­cert in de kerk van Eenrum

Op zaterdag 20 juli geeft Dirk Mole­naar een concert op het Lohman-orgel in de kerk van Eenrum.

Tijdens dit (inloop)concert laat het Lohman-orgel (1817) met zijn 28 regis­ters zich horen als instru­ment dat tot stand kwam in de tijd tussen rococo en de vroege roman­tiek. Daarom worden er werken gespeeld uit de acht­tiende- en negen­tiende eeuw.

Na afloop mag de geïn­te­res­seerde luis­te­raar de klavi­a­tuur en het binnen­werk bezien en uitge­breid vragen stellen. Wie zélf even iets wil proberen, krijgt alle gele­gen­heid om de 32 regis­ter­knoppen, de beide hand­kla­vieren én het voet­kla­vier te beroeren… orgel­klanken tevoor­schijn halen uit 202 jaar oude pijpen!

Bezoek voor meer infor­matie over de kerk van Eenrum de website www.kerkeenrum.nl !

Foto: De kerk van Eenrum | © Lauwers­land Online
Tekst: © Marjo­lein Akse

Kerk van Eenrum

Kerkpad 1
9967 RL Eenrum

Datum: zaterdag 20 juli 2019
Tijd: 12:30 uur

Kosten: de toegang is gratis maar een vrij­wil­lige bijdrage is welkom