Lauwersland Online - Dodenherdenking in Leens op zaterdag 4 mei

woensdag 24 april 2019

Doden­her­den­king in Leens op zaterdag 4 mei

Op zaterdag 4 mei vindt in Leens een doden­her­den­king plaats. De herden­king begint om 19:00 uur met een bijeen­komst in de Petruskerk.

Carla Koksma gaat een verhaal vertellen over haar opa in oorlogs­tijd. Verder zal er een afge­vaar­digde van de gemeente Het Hoge­land spreken en kinderen van basis­school Hoog­holtje uit Wehe - den Hoorn dragen enkele gedichten voor. Muzi­kale bijdragen zullen gele­verd worden door Chr. Muziek­ver­e­ni­ging Wilhel­mina, Anne-Wil Bront­sema en orga­nist Hilda Rodenboog.

Aanslui­tend is er een stille tocht vanaf de Petrus­kerk naar de begraaf­plaats. Hier zal om 20:00 uur twee minuten stilte gehouden worden bij het monu­ment. Tevens wordt er een krans gelegd en kan ieder bloemen neer­leggen bij het monu­ment. Tot slot zal er een korte plech­tig­heid gehouden worden bij de Joodse begraafplaats.

Iedereen is van harte welkom om bij de doden­her­den­king aanwezig te zijn. Een moment om met elkaar stil te staan bij de gevolgen van oorlogs­ge­weld en het voor­recht van leven in vrijheid.

Doden­her­den­king

Op 4 mei worden alle land­ge­noten, burgers en mili­tairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereld­oorlog zijn omge­komen door oorlogs­ge­weld of bij vredes­mis­sies - waar ook ter wereld - herdacht.

Foto: De Petrus­kerk in Leens | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online

Petrus­kerk

Zuster A. Wester­hof­s­traat 8
9965 PJ Leens

Datum: zaterdag 4 mei 2019
Tijd: vanaf 19:00 uur