Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\themes\enfold\config-templatebuilder\avia-shortcodes\magazine\magazine.php on line 729

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\themes\enfold\config-templatebuilder\avia-shortcodes\magazine\magazine.php on line 729
Lauwersland Online - Doe mee met Vier De Alde Feanen

maandag 18 maart 2019

Doe mee met Vier De Alde Feanen

Voor Vier De Alde Feanen, een natuur­fes­tival dat plaats­vindt in het weekend van 25 en 26 mei, wordt nog gezocht naar partijen die de bezoe­kers acti­vi­teiten willen aanbieden. Bewo­ners, kunste­naars, natuur­gidsen en onder­ne­mers uit de dorpen Earne­wâld, Goëng­ahuizen, Grou, De Veen­hoop, Warten, Wergea, Akkrum en Oudega: iedereen kan aanhaken. Ieder initi­a­tief waarbij cultuur- en/of natuur­be­le­ving centraal staat, is van harte welkom.

Tijdens Vier De Alde Feanen slaan onder­ne­mers, musea en bewo­ners de handen ineen om bezoe­kers kennis te laten maken met het aanbod in en om Nati­o­naal Park De Alde Feanen. Dit doen zij door middel van het aanbieden van gratis acti­vi­teiten in de natuur. Het weekend kan gezien worden als start van het nieuwe toeris­ti­sche seizoen, waarbij dagre­cre­anten mogen proeven van het aanbod aan (cultu­rele) acti­vi­teiten in de natuur.

Het programma voor het weekend is volop in ontwik­ke­ling. Tot nu toe staan er onder andere GPS-sloe­pen­tochten, nacht­vaar­tochten en foto­gra­fie­work­shops op het programma.

Fête de la Nature

Vier De Alde Feanen is onder­deel van Fête de la Nature, een groots jaar­lijks inter­na­ti­o­naal natuur­fes­tival. De afge­lopen jaren kwamen er duizenden bezoe­kers naar Nati­o­naal Park De Alde Feanen tijdens Vier De Alde Feanen. Alle acti­vi­teiten worden gebun­deld in een program­ma­krant die binnen­kort bij de deel­ne­mende partijen op te halen is en verspreid wordt op open­bare plaatsen in de regio.

Meedoen?

Onder­ne­mers en bewo­ners die graag aanhaken bij Vier De Alde Feanen kunnen zich aanmelden bij de organisatie.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.np-aldefeanen.nl !

Foto: © Fonger de Vlas
Tekst: © Johanna Kommerie

Nati­o­naal Park De Alde Feanen

Koaidyk 8a
9264 TP Earnewâld

Datum: zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019
Kosten: aan deel­name zijn geen kosten verbonden

Belang­rijk om te weten: de acti­vi­teiten vinden op verschil­lende loca­ties plaats!