woensdag 31 juli 2019

Donderdag 8 augustus: Pelgrims­tocht door het Nati­o­naal Park Lauwersmeer

Alweer verschei­dene jaren orga­ni­seert de Vere­ni­ging tot Kerke­lijk Recre­a­tie­werk in het Lauwersmeer­ge­bied - kort gezegd "de Witte Tent" - een pelgrims­tocht door het Nati­o­naal Park Lauwersmeer. Dit jaar staat de tocht in het teken van het Onze Vader.

De tocht is voor iedereen te doen. Het gaat niet om de kilo­me­ters, maar om de inspi­ratie onderweg en de ontmoe­ting met elkaar.

Elk jaar neemt het aantal pelgrims nog toe. We zijn natuur­lijk afhan­ke­lijk van het weer, maar in prin­cipe gaat de tocht ook bij minder goed weer door.

De Witte Tent staat op het terrein van Staats­bos­be­heer aan het Noor­dergat op Lauwersoog.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.vkrwlauwersoog.nl !

De Witte Tent

Noor­dergat 1
9976 VR Lauwersoog

Datum: donderdag 8 augustus 2019
Tijd: 19:00 uur

Leiding: Ds. Herman de Vries. Na afloop is er koffie/thee en voor onderweg krijgt u een flesje water en fruit mee. Voor de onkosten vraagt VKRW een vrij­wil­lige bijdrage van tenminste € 3,00 per persoon. Opgave vooraf is gewenst. Dit kan bij Ina IJsinga via een mail aan secretariaat@vkrwlauwersoog.nl of tele­fo­nisch op 06 - 8304 9363.