zaterdag 30 maart 2019

Een nieuwe koers voor Knol Elektro in Leens

Knol Elektro is sinds jaar en dag geves­tigd in Leens en een begrip op het Hoge­land én de regio. Een zeer breed assor­ti­ment wit- en bruin­goed, een uitste­kende persoon­lijke service, kennis én vakman­schap zijn jaren­lang kenmer­kend voor de elek­tro­winkel van de broers Gerd en Henk Knol aan de Valge in het centrum­dorp Leens geweest. Met ingang van 2 april aanstaande gaat Knol Elektro frisse nieuwe stappen zetten en laat daarmee het “wit- en bruin­goed” varen.

Waar men in het verleden stee­vast naar de regi­o­nale elek­tro­ni­ca­win­kels ging voor de aanschaf van een nieuwe (vaat)wasmachine, koel­kast, vriezer of ander huis­hou­de­lijk appa­raat, kiest men tegen­woordig – en ook op het plat­te­land – steeds vaker voor de "groten" op het internet.

"De keuze op het internet is enorm, de leve­ring geschiedt tegen­woordig snel en de prijzen zijn ook nog eens messcherp. En vooral dat laatste maakt het ons - en onze collega elek­tro­ni­ca­win­kels - het er niet gemak­ke­lijker op. Wij gaan met onze winkel een compleet nieuwe koers varen. Ten gunste van onszelf en het voort­be­staan van de winkel maar vooral voor het winke­lend publiek in de regio. In de wijde regio zien we collega-onder­ne­mers al jaren vechten tegen het feit dat het winkel­ge­drag van de consu­ment is veran­derd en onge­twij­feld ook zal blijven veran­deren.", aldus Henk Knol.

Een vernieuwde winkel

De komende dagen neemt Knol Elektro in de winkel middels een "oprui­ming met leuke kortingen" afscheid van al het wit- en bruin­goed én andere appa­raten met een stekker.

Knol: "De volgende maand zal begonnen worden met het ombouwen en restylen van de winkel, huis­stijl en de website. Daarna heten we je van harte welkom in onze winkel vol acces­soires en onder­delen in de breedste zin van het woord."

Nieuwe én juiste koers

En uitslui­tend acces­soires en onder­delen… dat zou wel eens de nieuwe én juiste koers voor elek­tro­ni­ca­win­kels op het plat­te­land kunnen zijn.

"Dát zijn immers de zaken die je vaak direct nodig hebt. Van led-lampen, kabels en snoeren tot stof­zui­ger­zakken en computer- en tele­foon­ac­ces­soires." En… stek­kers? "Ja, stek­kers verkopen we straks nog wel, het appa­raat zelf alleen niet meer.", zegt Knol.

De gebroe­ders Knol zijn in elk geval vast­be­raden: "Om de toekomst aan te kunnen, de uitda­ging in een winkel te houden en het voor­zie­nin­gen­ni­veau in een centrum­dorp als Leens op peil te houden, moet je soms hele dras­ti­sche keuzes maken. Klanten kunnen natuur­lijk altijd nog bij ons terecht voor service en onder­steu­ning op de in het verleden gekochte appa­raten. Ook ons offi­ciële Wecycle inle­ver­punt voor oude appa­raten blijft gewoon bestaan."

Meer infor­matie

Bezoek voor meer infor­matie de website www.knol-elektro.nl of breng een bezoek aan de winkel en profi­teer gelijk van de oprui­ming met leuke kortingen!

Foto 1: Het pand van Knol Elektro aan de Valge in Leens
Foto 2: Het nieuwe logo van Knol - acces­soires en onderdelen
Foto 3 en 4: Impressie van de nieuwe winkelinrichting

Knol Elektro

Valge 12
9965 PG Leens
tele­foon: 0595 - 571 423