Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - Eerste schop in de grond voor aanleg glasvezelnetwerk in Zuidhorn

woensdag 18 september 2019

Eerste schop in de grond voor aanleg glas­ve­zel­net­werk in Zuidhorn

KPN NetwerkNL is in Zuid­horn gestart met de graaf­werk­zaam­heden voor de aanleg van het glas­ve­zel­net­werk. De eerste schop is op woensdag 18 september aan de Hoofd­straat 4 in Zuid­horn in de grond gegaan. Naar verwach­ting zijn de graaf­werk­zaam­heden na 17 weken afgerond.

De aanleg van het glasvezelnetwerk

KPN NetwerkNL legt het glas­ve­zel­net­werk straat voor straat aan. "Daar moet onze aanleg­ploeg voor graven. Als we de stoep 's ochtends open graven, proberen ze deze voor het einde van de middag weer dicht te hebben. Inwo­ners zijn meestal opge­lucht als ze horen dat de graaf­werk­zaam­heden in prin­cipe niet langer dan drie dagen duren. En uiter­aard doen wij onze uiterste best om even­tuele over­last tot een minimum te beperken. ", aldus project­leider Martijn van Ierland.

Zodra de werk­zaam­heden in een straat starten, infor­meert KPN NetwerkNL de inwo­ners enkele dagen van te voren.

Meer infor­matie

Inwo­ners kunnen voor alle vragen over de aanleg, plan­ning en voor­delen van glas­vezel iedere donderdag tussen 10:00 en 17:00 uur terecht in het glas­ve­zel­in­for­ma­tie­punt aan de Over­tuinen (tussen de Kruitvat en Albert Heijn) in Zuidhorn.

Bezoek voor alle glas­ve­zel­in­for­ma­tie­punten, openings­tijden en meer infor­matie de website www.kpnnetwerk.nl !

Foto & tekst: © KPN NetwerkNL
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet