Lauwersland Online - Eigen bier Admiraliteitsdagen: de Friesche Pinas

vrijdag 19 juli 2019

Eigen bier Admi­ra­li­teits­dagen: de Frie­sche Pinas

Met trots werd gister­avond het eigen bier voor de Admi­ra­li­teits­dagen gepre­sen­teerd: de Frie­sche Pinas. De Frie­sche Pinas was eens het vlag­gen­schip van de Dokkumer Admi­ra­li­teit. Het IPA-bier dat deze naam nu draagt, is bedacht en ontwik­keld door Beau de Bruin in samen­wer­king met Brou­werij Dockum.

Beau de Bruin orga­ni­seert namens de acti­vi­tei­ten­com­missie van de Admi­ra­li­teits­dagen al voor het derde jaar op rij het Bier­fes­tival tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen. Al sinds de eerste editie heeft hij de een droom voor een eigen bier voor de Admi­ra­li­teits­dagen. Beau: "Toen ik mijn droom deelde met de mannen van Brou­werij Dockum, zijn zij begonnen met het ontwik­kelen van dit recept. De smaak is hele­maal zoals ik me had voor­ge­steld: fris en fruitig en met een bittertje zoals een IPA hoort te smaken. Van dit biertje kun je echt lekker lang genieten."

De presen­tatie van het bier vond plaats in Brou­werij Dockum, die daar­voor de ruimte beschik­baar stelde. Bier­brouwer Tim Cuperus gaf uitleg over het ontstaan van het bier en histo­ricus Warner Banga vertelde over de brui­sende geschie­denis van de Frie­sche Pinas. Het schip vocht mee in vele zeeslagen en werd gevreesd door menig Span­jool. Zijn verhaal werd met spec­ta­cu­laire beelden van weleer ondersteund.

Het bier werd exclu­sief gepre­sen­teerd aan spon­soren van de Admi­ra­li­teits­dagen, die lovend waren over de smaak van de Frie­sche Pinas.

Geli­mi­teerde voorraad

Wie de Frie­sche Pinas ook wil proeven, moet er snel bij zijn: het bier is zolang de voor­raad strekt geli­mi­teerd verkrijg­baar bij Grand Café de Waegh, HCR 't Raedhûs, stads­café Arti­sante en Eric's Café.

De komende tijd wordt een tweede en grotere batch bier gebrouwen die voor­af­gaand aan en tijdens de Admi­ra­li­teits­dagen naast de genoemde etablis­se­menten ook bij KB Food & Drinks verkrijg­baar is.

Het bier is tevens gere­gi­streerd in de app ‘untappd’ waar bier­lief­heb­bers hun oordeel kunnen geven over de Frie­sche Pinas.

Admi­ra­li­teits­dagen 2019

De negende editie van de Admi­ra­li­teits­dagen vinden plaats op 5, 6, 7 en 8 september in Dokkum.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.admiraliteitsdagen.nl !

Op de foto van links naar rechts:
Tim Cuperus, Beau de Bruin en Warner Banga
© Bote Sape Schoorstra
Tekst: © Admiraliteitsdagen