maandag 7 januari 2019

Expo­sitie "Komen en gaan" bij Nou Nòg Mooier! in Warfhuizen

Bij Nou Nòg Mooier! in Warf­huizen is van zondag 3 februari tot en met zondag 31 maart de expo­sitie "Komen en gaan" te bezichtigen.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan… Jack en Chris­ti­anne Putting vinden dat voor hen nu de tijd van gaan is gekomen. Na ruim 18 jaar stoppen zij met hun mooie bedrijf Nou Nòg Mooier! in Warf­huizen. Zij kijken terug op een mooie tijd. Het was heer­lijk om met kunst bezig te zijn en soms nog mooier te maken.

Jack en Chris­ti­anne zijn in 2001 gestart met De Verbeel­ding, buro voor reclame & ontwerp, galerie en lijs­ten­ma­kerij in Saaksum. In 2006 verhuisden zij naar Warf­huizen en veran­derden de bedrijfs­naam in Nou Nòg Mooier!. De lijs­ten­ma­kerij en kunst­ga­lerie werden fors uitge­breid. Daar­naast kwam er een kado­winkel en een koffie- en thee­huis. Uit heel Neder­land kwamen klanten voor de ambach­te­lijke lijstenmakerij.

Sharon en Gosse Koop­mans hebben Nou Nòg Mooier! over­ge­nomen en zetten het bedrijf voort zoals het was. Zij zijn inmid­dels inge­werkt als lijstenmaker.

Expo­sitie "Komen en gaan"

Gosse Koop­mans schil­dert impo­sante land­schappen, café- en terras­ta­fe­relen, portretten, schaat­sers op het ijs en stil­le­vens. Zijn werken zijn tentoon­ge­steld bij onder andere Galerie Koop­mans, Galerie van Hulsen, Galerie Vis, Pictura, Galerie Zo Fier en Museum Belvédère.

Sharon van Beek-Koop­mans heeft een passie voor veel verschil­lende mate­ri­alen en tech­nieken. Ze ontwerpt onder andere sieraden van diverse mate­ri­alen zoals vilt, textiel, metaal­draad en glas­kralen. Veel van haar werk bestaat uit gede­tail­leerd hand­werk zoals borduren, naaien, haken, rijg- en weef­tech­nieken met glas­kraal­tjes, natvilten en metaaldraadwerk.

Jack Putting is naast meubel- en lijs­ten­maker ook foto­graaf. Hij foto­gra­feert wat hem boeit: muziek, kunst, vrouwen. Hij vertelt verhalen met zijn camera. Jack is met name bekend geworden met zijn foto­boek over het Rotter­dams Phil­har­mo­nisch Orkest waar­voor hij, ter ere van het 70 jarig jubi­leum, alle leden van het orkest portretteerde.

Opening expo­sitie

Op zondag 3 februari om 14:00 uur start de expo­sitie met de toepas­se­lijke titel: "Komen en Gaan" met werken van Gosse Koop­mans (schil­de­rijen), Sharon van Beek- Koop­mans (vilt­werk en sieraden) en Jack Putting (foto­grafie). Er is muziek van onder anderen Theo Zant (accor­deon) en de Koning en de Dame van het Waar­huis: Wouter de Koning (accor­deon), Rika Dijkstra (zang).

De opening wordt een feest waarin afscheid wordt genomen en welkom wordt geheten met een lach en een traan.

Nou Nòg Mooier!

Baron van Asbeckweg 38
9963 PC Warfhuizen

Datum: zondag 3 februari tot en met zondag 31 maart 2019
Openings­tijden: donderdag tot en met zaterdag van 10:00 tot 17:30 uur en op zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Let op: gesloten van 14 tot en met 27 februari!

Kosten: de toegang is gratis

Bezoek voor meer infor­matie de website www.nounogmooier.nl !