Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - Feest voor alle vrijwilligers in Het Hogeland

maandag 23 september 2019

Feest voor alle vrij­wil­li­gers in Het Hogeland

De gemeente Het Hoge­land en de Stich­ting Werk op Maat orga­ni­seren een feest voor alle vrij­wil­li­gers in de gemeente. Het is een blijk van waar­de­ring voor het vele werk dat ze verzetten.

Het feest zal op zaterdag 5 oktober van 13:30 tot 16:30 uur plaats­vinden op Land­goed Verhil­dersum in Leens. Alle vrij­wil­li­gers die zich inzetten binnen de gemeente zijn welkom.

Programma

Het programma is fees­te­lijk en geva­ri­eerd. Bezoe­kers kunnen genieten van een hapje en een drankje. De borg Verhil­dersum en de tentoon­stel­lingen daar zijn vrij toegan­ke­lijk. Verder staat op het programma:

• Theater Authentiek
• Popkoor &Core
• Mannen­koor Warffum
• Gitaar­spel van Jouke Aukema
• Yogales
• Lezing "Vrij­wil­li­gers in de Tijd", een tijd­reis met muziek en video
• De Ideeënbank

Een aantal vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties is aanwezig en vertelt iets over zich­zelf op de vrij­wil­li­gers­markt. 

Voor alle vrijwilligers

Niet alle vrij­wil­li­gers reali­seren zich dat ze vrij­wil­li­gers­werk doen. Ook mensen die bijvoor­beeld op zaterdag in de voet­bal­kan­tine staan, voor­lees­moeder zijn of zich inzetten in een Taal­huis of in hun buurt zijn van harte welkom!

Aanmelden

Hoge­land­sters kunnen zich vóór zaterdag 28 september per e-mail aanmelden onder vermel­ding van de orga­ni­satie waar­voor men vrij­wil­li­gers­werk doet. Vrij­wil­li­gers die problemen hebben met vervoer, kunnen dit in de e-mail aangeven zodat er naar een oplos­sing kan worden gezocht.

Foto: De borg Verhil­dersum in Leens | © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland

Land­goed Verhildersum

Wierde 40
9965 TB Leens

Datum: zaterdag 5 oktober 2019
Tijd: van 13:30 tot 16:30 uur
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet