Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759

maandag 13 mei 2019

Fees­te­lijk Jubi­le­um­con­cert Vrou­wen­koor Pro Musica Leens

Op zondag 19 mei viert het Vrou­wen­koor Pro Musica uit Leens haar 30-jarig jubi­leum met een fees­te­lijk concert in de Petrus­kerk in Leens.

Het programma zal zeer geva­ri­eerd zijn: het vrou­wen­koor zingt een keuze uit het reper­toire van het laatste jaar en samen met project­zan­gers, mannen en vrouwen, voeren zij het prach­tige werk "Sacred Songs" van de Engelse compo­nist Karl Jenkins uit. Het koor prijst zich gelukkig dat de sopraan Ellen Klopstra en een klein orkest hieraan hun mede­wer­king verlenen. Dit alles onder de inspi­re­rende leiding van John Schreurs. Daar­naast verzorgen pianiste Lies­beth Wilde­veld en Ellen Klopstra nog een solo-optreden.

Het belooft een prachtig concert te worden dat je zeker niet wilt missen. De middag wordt fees­te­lijk afge­sloten met een hapje en een drankje.

De toegangs­kaarten zijn voor € 10,00 in de voor­ver­koop te verkrijgen bij Ambach­te­lijke Bakkerij Peters in Leens (contant betalen) of via de website www.promusicaleens.nl !

Hoofd­foto & tekst: © Vrou­wen­koor Pro Musica Leens
Subfoto: De Petrus­kerk in Leens | © Lauwers­land Online

Petrus­kerk

Zr. A. Wester­hof­s­traat 8
9965 PJ Leens

Datum: zondag 19 mei 2019
Tijd: 16:00 uur

Kosten: € 12,50 (of € 10,00 in de voorverkoop)
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet