Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - Feestelijke presentatie MEM & MOEKE

maandag 23 september 2019

Fees­te­lijke presen­tatie "MEM & MOEKE"

Op vrijdag 11 oktober en vrijdag 22 november presen­teren Matty de Vries en Aafke Steen­huis op fees­te­lijke wijze hun programma "MEM & MOEKE".

De kunste­naars en schrijf­sters presen­teren beiden een bundel waarin hun moeders, roots en de eigen kinder­tijd een belang­rijke rol spelen.

Matty de Vries

Matty de Vries - opge­groeid in Twij­ze­ler­heide - publi­ceerde een paar jaar geleden WAKKER­wer­om­sjen, een bundel Fries- en Neder­lands­ta­lige gedichten over haar ouder­lijk huis, moeder en kindertijd.

Aafke Steen­huis

Aafke Steen­huis - opge­groeid in Delf­zijl en Zuid­horn op het Groningse plat­te­land - publi­ceert begin oktober 2019 haar bundel Gronings­ta­lige gedichten Mien moeke, over het leven van haar moeder in Delf­zijl en Zuid­horn en over haar eigen jeugd.

Fees­te­lijke presentaties

Tijdens de fees­te­lijke presen­ta­ties lezen Matty en Aafke eigen gedichten voor en worden hun schil­de­rijen gepro­jec­teerd. Daar­naast is er live muziek met accor­deon en gitaar. Onder het genot van een glaasje is er gele­gen­heid voor gesprekken en natuur­lijk de moge­lijk­heid om de dicht­bun­dels aan te schaffen.

Op vrijdag 11 oktober vindt de fees­te­lijke presen­tatie plaats in de Allersma­borg aan de Allersmaweg 64 in Ezinge en op dinsdag 22 november bij de Coöpe­ratie Klooster&Buren in de Nico­laas­kerk aan de Sint Jans­straat 8 in Kloos­ter­buren. De fees­te­lijke presen­ta­ties starten op beide dagen om 20:00 uur en de entree is gratis.

In verband met de logis­tiek is opgave vooraf gewenst. Dat kan digi­taal door een e-mail te sturen naar info@mattydevries.nl of ateliersteenhuis@gmail.com !

Tekst: © Janny de Weijs
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet