Westerkwartier & Lauwersland Online

donderdag 17 januari 2019

Geno­mi­neerden Groninger Sport­gala 2018 bekend

Stem op provin­ciale Sporter en Sportploeg

De Sport­prijs­com­missie heeft de geno­mi­neerden vast­ge­steld voor het Groninger Sport­gala 2018. Tot en met 7 februari kan gestemd worden op de geno­mi­neerden voor Sporter en Sport­ploeg van het jaar 2018. 

Het Groninger Sport­gala 2018 vindt plaats op dinsdag 12 februari in Mart­i­ni­P­laza in Groningen. Tijdens het Sport­gala staat het uitreiken van de sport­prijzen en het eren van de sport(ers) van de gemeente en de provincie Groningen centraal.

Voor de provin­ciale sport­prijzen zijn de geno­mi­neerden per categorie:

Sporter
- Sarèl de Jong, kickboksen
- Marcel Bosker, schaatsen
- Danaïd Prinsen, atletiek

Sport­ploeg
- Donar, basketbal
- Abiant Lycurgus, volleybal
- Gijs Groningen, ijshockey

Sport­ta­lent
- Rienk Mast, basketbal
- Lonneke Uneken, wielrennen
- Marin Visser, judo

Het Groninger publiek kan tot en met 7 februari stemmen op de Sporter en Sport­ploeg 2018 van de provincie Groningen via de digi­tale stembus. De Sport­prijs­com­missie kiest de winnaar in de cate­gorie Sport­ta­lent; dit betreft geen publieke verkie­zing. Dat geldt ook voor de Provin­ciale Sport­prijs, een oeuvre­prijs waarmee de Provincie Groningen haar waar­de­ring voor de winnaar laat blijken.

De gemeente Groningen reikt deze avond de Sport­sti­mu­le­rings­prijs en de Breed­te­sport­pen­ning uit. De kandi­daat voor een bijzon­dere breed­te­sport­pres­tatie is door de Advies­com­missie voor de Sport voor­ge­dragen. Ook de talent­volle spor­ters zijn door de Advies­com­missie geno­mi­neerd en de winnaars van beide prijzen zijn door het college vast­ge­steld. De drie geno­mi­neerden voor de Sport­sti­mu­le­rings­prijs zijn:

- Made­lief Vonck, teakwondo
- Gedie Kauffman, kickboksen
- Lindsey van Wijk, streetdance

Geza­men­lijke opzet

Het Groninger Sport­gala 2018 is een geza­men­lijk initi­a­tief van Sport­plein Groningen, gemeente Groningen en Mart­i­ni­P­laza. Net als vorig jaar wordt een combi­natie gemaakt van de uitrei­king van zowel de gemeen­te­lijke als de provin­ciale sport­prijzen. De orga­ni­se­rende partijen zijn trots op de sport en de spor­ters in zowel de gemeente als de provincie Groningen.

Tekst: © Orga­ni­satie Groninger Sport­gala 2018