Lauwersland Online - Grunneger Pride!

maandag 4 maart 2019

Grun­neger Pride!

Diver­si­teit moet je vieren. Dat is de krach­tige bood­schap die Groen­Links wil uitstralen en daar hoort een mooi feest bij.

Trots zijn op wie je bent, waar je vandaan komt en van wie je houdt. Het is - helaas - niet vanzelf­spre­kend dat iedereen daar zo over denkt en daar­door kan het best span­nend zijn om open­lijk te genieten van wie je bent en van wie je houdt. Groen­Links zet zich daarom in voor de orga­ni­satie van een jaar­lijks feest in de provincie Groningen waar LHBTI de norm bepaalt: Grun­neger Pride.

Kandi­daat Statenlid Musetta Blaauw: "De Grun­neger Pride moet niet zomaar een evene­ment worden. Het moet een symbool worden voor de regen­boog­pro­vincie die Groningen is: we zijn een open en tole­rante provincie waar iedereen de vrij­heid jezelf te zijn moet kunnen vieren. De festi­vals en evene­menten in Groningen worden steeds groter, maar een evene­ment is pas echt inclu­sief en tole­rant als er eerst diver­si­teit gevierd wordt en daarna geza­men­lijk de rest van het festival te beleven."

Groen­Links wil een subsidie uitschrijven voor de orga­ni­satie van de Grun­neger Pride waarbij we met nadruk vragen dit feest te orga­ni­seren voor­af­gaand aan een van de reeds bestaande evene­menten zoals Swingin’ Groningen, Eurosonic/Noorderslag of Gronings Ontzet.

Jeffry van Hoorn, raadslid voor Groen­Links in de gemeente Groningen. "Ik weet zelf als geen ander hoe geweldig het is om bij een Pride aanwezig te zijn. Maar de Amsterdam Pride is voor veel jongeren in Noord-Neder­land nogal een stap. Een Groningse variant zou voor deze jongeren een gewel­dige kans zijn om te ervaren hoe het is als je gewoon geac­cep­teerd wordt wie je bent."

Groen­Links wil voor de Grun­neger Pride een subsidie beschik­baar stellen aan een orga­ni­satie die met het mooiste plan voor de Grun­neger Pride komt. Het feest moet in 2020 voor het eerst plaatsvinden.

Foto & tekst: © Groen­Links Provincie Groningen