Lauwersland Online - Het Groninger Landschap eigenaar van molenaarshuisje Westerwijtwerd

dinsdag 17 december 2019

Het Groninger Land­schap eige­naar van mole­naars­huisje Westerwijtwerd

WESTERWIJTWERD - Het Groninger Land­schap is sinds vandaag eige­naar van de mole­naars­wo­ning van molen Zelden­rust in Wester­wijt­werd. Het eigendom is over­ge­nomen van de NAM. De molen zelf was al eerder in bezit van de stich­ting. Molen en mole­naars­wo­ning hebben allebei de status van rijks­mo­nu­ment. Het Groninger Land­schap is blij dat dit ensemble nu weer here­nigd is.

De mole­naars­wo­ning staat al geruime tijd leeg in afwach­ting van verster­king van de funde­ring van de molen. Verzak­king van de molen vormde een veilig­heids­ri­sico voor de woning. Uitein­de­lijk is er voor gekozen om de funde­ring van de molen met een speciale beton- en ijzer­con­structie te versterken.

Nu zowel molen als mole­naars­huisje in bezit van Het Groninger Land­schap zijn, ligt de weg vrij om te starten met de werk­zaam­heden. Naar verwach­ting neemt het bedrijf Bresser in het voor­jaar van 2020 de uitvoe­ring van de verster­king van de molen ter hand.

De molen wordt na reno­vatie weer open­ge­steld voor publiek. Na verster­king van de molen wordt de mole­naars­wo­ning inge­richt als vakantiewoning.

Foto: © Wieringa - molenbouwadvies
Tekst: © Het Groninger Landschap