Westerkwartier & Lauwersland Online - Hoe schoon is de Groninger Noordkust nu?

donderdag 17 januari 2019

Hoe schoon is de Groninger Noord­kust nu?

Er wordt nog steeds gewerkt aan het opruimen van de Groninger Noord­kust. Het Water­schap Noor­der­zijl­vest maakt de dijken schoon met veeg­wa­gens en concen­treert zich met name op de rubbergra­nu­laat­kor­rels die nog verspreid liggen. 

Eind volgende week verwacht Water­schap Noor­der­zijl­vest klaar te zijn. De Vere­ni­ging van Oever­ei­ge­naren en Het Groninger Land­schap beoor­delen zelf de vervui­ling van de kwel­ders en maken deze gefa­seerd schoon met eigen vrij­wil­li­gers. Rijks­wa­ter­staat is gevraagd om de rijs­houten dammen bij de kwel­ders schoon te maken. Zij verwij­deren het piep­schuim dat daar nog regel­matig wordt aange­troffen. Daar­naast zorgt Rijks­wa­ter­staat voor de berging van contai­ners op de zeebodem. Dat gaat nog een aantal maanden duren.

Het in kaart brengen van de ecolo­gi­sche gevolgen van het contai­ne­rin­ci­dent en het opruimen daarvan is een inge­wik­keld vraag­stuk. Granu­laat­kor­rels zijn in de grond getrapt en worden op allerlei plekken aange­troffen. De beste wijze van opruimen is op dit moment nog niet gevonden. Rijks­wa­ter­staat en de terrein behe­rende orga­ni­sa­ties (Staats­bos­be­heer, Natuur­mo­nu­menten, Fryske Gea, Het Groninger Land­schap) werken aan een plan van aanpak voor het opruimen en schoon­maken op middel­lange en lange termijn.

De gemeente Het Hoge­land, Rijks­wa­ter­staat, Water­schap Noor­der­zijl­vest, de kwel­der­ei­ge­naren, Het Groninger Land­schap en Zeehon­den­cen­trum Pieter­buren blijven samen­werken wanneer inzet van vrij­wil­li­gers wordt gevraagd. Er is veel lof voor wat vrij­wil­li­gers tot nu toe hebben bereikt. Hoewel momen­teel geen opruim­ac­ties worden geor­ga­ni­seerd, staat het vrij­wil­li­gers vrij om zelf afval op de noord­kust op te ruimen. In verband met de veilig­heid en de kwets­baar­heid van het gebied worden vrij­wil­li­gers gead­vi­seerd de kwel­ders niet op eigen initi­a­tief te betreden.

Foto: Wadden­dijk | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland